Ouderenmishandeling komt nog te vaak voor

Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een ernstig maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar blijft.

Schaamte

Ouderen die afhankelijk zijn van anderen, zowel thuiswonend als wonend in een zorginstelling, kunnen slachtoffer zijn van materiele uitbuiting of al dan niet opzettelijke mishandeling. Hoeveel ouderen hiervan slachtoffer zijn is onduidelijk. Het meest recente onderzoek stamt uit de jaren negentig. Schaamte, onwetendheid en de afhankelijke positie van het slachtoffer spelen, net als bij kindermishandeling en geweld tegen vrouwen, een belangrijke rol. Dat maakt het moeilijk bespreekbaar en te onderzoeken.

pedrosimoes7  Foter  CC BY (2)

Voor een veilig thuis

Er rust een groot taboe op ouderenmishandeling. Erover beginnen is moeilijk, of u nu mantelzorger, een familielid of het slachtoffer bent. Om die stap makkelijker voor u te maken kunt u voor hulp en advies in vertrouwen bellen met het Steunpunt Huiselijk Geweld. (http://www.vooreenveiligthuis.nl/ouderenmishandeling/)

Het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ pakt ouderenmishandeling aan. Het ministerie van VWS voert samen met een aantal betrokken partijen een concrete acties uit. Deze acties zijn gericht op ouderen en hun familie, gemeenten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.  Staatssecretaris Martin van Rijn onderstreept het belang van aandacht voor de positie van mantelzorgers. “We moeten niet alleen kijken naar kwetsbare cliënten, maar ook naar kwetsbare mantelzorgers.

Capt' Gorgeous  Foter  CC BY

15 juni 2015: conferentie Ouderen in veilige handen

Het vervolg op het actieplan krijgt steeds meer vorm. Hoe het er precies gaat uitzien, maakt staatssecretaris Martin van Rijn bekend op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Verwachtte behandelde onderwerpen: de rol die de banken kunnen spelen, digitale toegang tot het Register Levenstestamenten, de afgifte van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) in relatie tot veroordelingen voor diefstal en de toepassing van de meldcode huiselijk geweld en kinder-/ouderenmishandeling.

pedrosimoes7  Foter  CC BY

 

 

Reacties