Pilot coronaproof recreëren in De Wolden is geslaagd

Coronavirus.
Foto: Vektor Kunst via Pixabay CC0

Zuidwolde – Corona heeft het afgelopen jaar haar sporen sterk nagelaten in de toeristische sector. Ondernemers van groepsaccommodaties zijn hierbij hard geraakt. Deze sector is in Nederland relatief klein Drenthe daarentegen heeft veel accommodaties die variëren van familiehuizen tot locaties voor schoolkampen en trainingen. Het is een belangrijke toeristische sector waarbij de meeste accommodaties over veel ruimte beschikken.

Daarom is volgens wethouder Gerrie Hempen het idee ontstaan om een pilot op te starten om de mogelijkheden te onderzoeken waarbij het toch mogelijk is om groepen te ontvangen. Tijdens de pilot staat de veiligheid staat voorop en wordt binnen die marge gekeken naar mogelijkheden. De pilot is in samenwerking met Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe, GGD en de gemeente De Wolden opgezet en uitgevoerd. Waarbij de burgemeester gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om ontheffing te verlenen.

Versoepeling maatregelingen

Groepshoeve Wiendsels in Ruinerwold was enthousiast om hieraan medewerking te verlenen en heeft in de maand mei op haar locatie een groep toeristen ontvangen. Tijdens het verblijf hebben de groepsleden zich gehouden aan de RIVM richtlijnen. Ze hoefden niet op het terrein te blijven en zijn wel gewoon op pad geweest. De groep is vooraf en achteraf getest, waarbij in beide situaties geen corona is geconstateerd.
Waarom de pilot? Hempen: ‘Wij wilden hieraan meedoen omdat recreatie en toerisme een belangrijke economische sector is in De Wolden Het doel van de pilot is aantonen dat het ontvangen van groepen wel kan. 10.8% van de werkgelegenheid in De Wolden valt binnen deze sector.’

De pilot krijgt geen vervolg omdat er door de versoepelingen alweer meer mogelijk is. Waar door accommodaties onder voorwaarden ook weer groepen mogen ontvangen. Hempen: ‘We hopen dat onze ondernemers snel weer volledig kunnen doen waar ze goed in zijn, gastvrij mensen ontvangen en laten genieten van de omgeving.’

 

Dossier: Corona nieuws

Reacties