Jumbo Termeulen ontvangt het Super Supermarkt Keurmerk

Koen Termeulen bij de opening in 2013.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde, april 2021 – Jumbo Termeulen in Zuidwolde is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Ondernemer Koen Termeulen heeft recent het SSK certificeringstraject succesvol doorlopen. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Koen Termeulen en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. Deze enthousiaste ondernemer is o.a. gecertificeerd door zijn buitengewone inzet op het gebied van lokale betrokkenheid, waardoor de leefbaarheid van de gemeenschap steeds een extra impuls krijgt. Daarnaast profileert de winkel zich uitdrukkelijk op facebook met nuttige informatie over duurzaamheid. Niet alleen de winkel zelf en het complete assortiment, maar juist ook het bijzondere klantvriendelijke en behulpzame team wordt als succesfactor in diverse onderzoeken genoemd. Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.

Beoordelingscriteria

Jumbo Termeulen in Zuidwolde is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek.

Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk benadrukt dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Ondernemer Termeulen is dan ook supertrots op het behaalde resultaat: ‘Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken. En het is voor onze klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verantwoord onderneemt.’

Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met Jumbo Termeulen in Zuidwolde hebben ruim 235 supermarkten in Nederland het

Super Supermarkt Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.

Reacties