Volop rioolwerkzaamheden in Ruinen, Oosteinde en de Wijk

Werk aan het riool.
Foto: Wolfgang Dietz / Pixabay

Zuidwolde – Er worden deze maand heel wat rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de gemeente De Wolden. Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde start er deze week mee, de komende maanden komen drie locaties aan de beurt. Hierbij worden bestaande vuilwaterriolen vervangen en worden nieuwe hemelwaterriolen aangelegd.

Het aanwezige straatwerk wordt na de rioleringswerkzaamheden in noodbestrating teruggebracht. Hierna krijgt het straatwerk enkele weken de tijd om na te zakken. Na enkele weken nazakken wordt het straatwerk opnieuw aangebracht in het definitieve verband. Hierbij worden de betreffende wegen 100% herstraat.

Ruinen

In Ruinen gaat het om de Esweg, het deel tussen de Oosterstraat en de Groeneweg. In de periode van woensdag 6 januari tot en met vrijdag 12 maart wordt het aanwezige vuilwaterriool vervangen. In de periode van maandag 15 maart tot en met vrijdag 7 mei wordt dit deel van de Esweg volledig herstraat.

Oosteinde

In het dorp Oosteinde wordt het gedeelte tussen de Wolddijk en het speelveldje met de pannakooi aangepakt. Van maandag 8 maart tot en met vrijdag 23 april wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Hierop worden de bestaande straatkolken aangesloten. Voor de woningen worden aansluitpunten aangelegd net buiten de rijbaan en het voetpad. Het is echter nog niet verplicht om hierop de regenpijpen van de woningen aan te sluiten.

In dezelfde periode worden enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het bestaande vuilwaterriool. In de periode van maandag 3 mei tot en met vrijdag 18 juni wordt dit deel van de Schoolstraat volledig herstraat, inclusief naastgelegen voetpad.

De Wijk

In de Wijk staat ook ene grote klus te wachten aan de Briëtweg, het Goldsteinplantsoen en de Parkweg. Het betreft het gedeelte van de Briëtweg tussen de Vijverweg en de Emmaweg. Van het Goldsteinplantsoen en Parkweg gaat het om het gedeelte tussen de Briëtweg en het nieuwe straatwerk van de Parkweg bij huisnummer 13. Van maandag 19 april tot en met vrijdag 4 juni wordt het aanwezige vuilwaterriool vervangen. In dezelfde periode wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd, waarop de bestaande straatkolken worden aangesloten. Voor de woningen worden aansluitpunten aangelegd tussen de rijbaan en het voetpad. Net als in Oosteinde is het ook hier nog niet verplicht om hierop de regenpijpen van de woningen aan te sluiten. Van  maandag 14 juni tot en met vrijdag 30 juli worden de aangegeven delen van de Briëtweg, Goldsteinplantsoen en de Parkweg volledig herstraat.

Overlast

Het is volgens de gemeente niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluitingen uit te kunnen voeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden zowel de rioleringswerkzaamheden als de herstraatwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 à 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes aangegeven.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via de gemeentelijke website worden wijzigingen aangegeven.

Reacties