De Ekelbloazers blazen mee in Hoogeveen

Dit jaar geen wandeltocht, wel blazers.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – De Ekelblaozers, de midwinterhoornblazers uit Zuidwolde, en de Tamboercompagnie uit Hoogeveen, gaan op de kerstnacht inhaken op de landelijke oproep om komende kerstnacht te blazen op het beschikbare muziekinstrument.

Er wordt landelijk gedacht aan trompetten en aanverwant, om het ‘Ere Zij God’ te blazen. Dat lukt niet op een midwinterhoorn, maar de traditionele kerstroep op de lange houten hoorns lukt zeer zeker wel. En corona-proof, want de midwinterhoorn wordt toch altijd al op gepaste afstand geblazen. Traditioneel in de tuin bij je eigen huis, of voor het huis, en dat betekent honderden meters weg van elkaar, of zelfs kilometers weg.

Juist de kerstavond was in de oude traditie het moment om het gebruik op te pakken. Er wordt geblazen rond 21.00 uur, het landelijke blaasmoment. De Tamboercompagnie is de verzamelnaam voor de Hoogeveense trommelslagers. Maar onder hen is ook een midwinterhoornblazer. Zo sluit ook De Weide, waar die woont, als voormalig Zuidwolde aan op De Wolden. Andere midwinterhoornblazers die dit ook een leuk idee vinden worden uitgenodigd om zich erbij aan te sluiten, wel of geen lid van elke vereniging dan ook. Kerstnacht is hét moment om de oude roep te laten klinken, waar de blazer zich dan ook bevindt.

Reacties