Gemeente De Wolden krijgt tijdelijk vier wethouders

Gemeenteraad in coronatijd.
Foto: Artizzl media

Zuidwolde – De stemming over de benoeming van Egbert van Dijk uit Ruinen tot wethouder in De Wolden, vindt donderdag via een drive-in stembureau plaats. Daartoe is besloten doordat vanwege de lockdown geen fysieke raadsvergadering mogelijk is.

Wanneer de kandidatuur van Van Dijk door de leden van de raad wordt ondersteund, doet zich het bijzondere gegeven voor dat De Wolden tot 1 januari liefst 4 wethouders telt, want dat is de datum dat Jan van ’t Zand definitief afzwaait. Het betekent tevens dat de grootste raadsfractie Gemeentebelangen dan 2 weken lang 3 wethouders levert.

De raadsvergadering van morgen vindt dus weerom digitaal plaats. Naast het vaststellen van onder andere de visie Dienstverlening 2021-2025 staat de benoeming en beëdiging van wethouder Egbert van Dijk op de agenda. Van Dijk is voorgedragen door de fractie van Gemeentebelangen om de huidige wethouder van Financiën Jan van ’t Zand op te volgen.

Geloofsbrieven

Om een nieuwe wethouder te mogen benoemen, stelt de raad een commissie in, bestaande uit 3 raadsleden. Deze commissie onderzoekt of de benoeming van de kandidaat-wethouder voldoet aan de gestelde eisen van de Gemeentewet. Woensdag 16 december om 15.30 uur zullen Henny Scheper-Beijering (VVD), Albert Haar (D66) en Imke Berghuis (GroenLinks) vanuit de raadszaal zitting nemen in de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt. De overige leden van de gemeenteraad nemen digitaal via Starleaf deel aan de vergadering. De commissie zal advies uitbrengen aan de raad over de benoeming tot wethouder.

Indien de geloofsbrieven in orde zijn bevonden, schrijft de voorzitter van de raad een geheime briefstemming uit. Donderdag 17 december krijgen de raadsleden de mogelijkheid om tussen 16.00 en 19.00 uur via een drive-in stembureau bij het gemeentehuis in Zuidwolde hun stem uit te brengen. Diezelfde avond wordt tijdens de raadsvergadering de uitslag bekend gemaakt, waarna de heer Van Dijk wordt beëdigd door de belofte af te leggen.

Opvolger

De fractie van Gemeentebelangen heeft Egbert van Dijk voorgedragen als nieuwe wethouder van Financiën wegens het voornemen van Jan van ’t Zand om per 1 januari volgend jaar te willen stoppen met zijn werkzaamheden. Van ’t Zand maakte dit 18 november bekend aan de raad. Op gepaste wijze wordt morgenavond stilgestaan bij het vertrek van Jan van ’t Zand en er zal voor de fracties ruimte zijn om digitaal afscheid te nemen.

De raadsvergadering is digitaal te volgen via internet. De link naar de livestream is te vinden via de website van de gemeente: www.dewolden.nl/gemeenteraad. DNO media zal de vergadering via hun eigen kanalen uitzenden.

Reacties