Tom ten Kate nieuwe voorzitter voor DAJK

Tom ten Kate.
Foto: Eigen foto

Koekangerveld – Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt  (DAJK) heeft Tom ten Kate verkozen als nieuwe voorzitter namens de jonge boeren en tuinders in Drenthe. Tom ten Kate (22) neemt het stokje over van Roy Meijer. Tom runt samen met zijn familie een melkveebedrijf in Koekangerveld. De afgelopen twee jaar heeft hij bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter in de AJK-afdeling Zuidwesthoek.

’’Ik ben trots dat ik voorzitter mag zijn namens de Drentse jonge boeren en tuinders”, zegt Tom. “Ik zie het als een grote verantwoordelijkheid om me in te zetten voor de toekomst van de agrarische sector in Drenthe. De land- en tuinbouw is momenteel volop in het nieuws en er komen veel uitdagingen op de sector af. Ik vind het belangrijk om in samenwerking met overheden en organisaties, zowel binnen als buiten de landbouw, te werken aan een lange termijn perspectief. Nu zijn we te veel bezig met korte termijn denken en brandjes blussen. Daar is voor jonge boeren geen toekomst op te bouwen.”

Versterken

Het eerste waar Tom mee aan de slag wil is het versterken van de verbinding met de leden. “Het is voor ons als belangenbehartiger belangrijk om te weten wat er leeft bij de leden op het bedrijf en wat hen bezighoudt. Dat vormt voor ons de basis van onze inzet. De komende tijd wil ik dan ook veel met onze leden in gesprek om hen zo goed mogelijk te betrekken bij onze inzet.”

Het DAJK is een vereniging met circa 450 leden en vertegenwoordigt alle vormen van land- en tuinbouw. Tom: “Als club met een diverse achterban hebben we oplossingen voor veel maatschappelijke uitdagingen. Daar wil ik me samen met mijn bestuur sterk voor maken. Jonge boeren zijn de voedselmakers van morgen!”

Tom volgt Roy Meijer op, die na twee jaar voorzitterschap afscheid neemt van het DAJK. Tom: “Ik wil Roy bedanken voor zijn tomeloze inzet en energie voor de sector. Hij heeft in zijn tijd als bestuurder en voorzitter van het DAJK veel betekend voor onze vereniging en de sector.”

Reacties