College van De Wolden gaat niet voor ambtelijke scheiding van Hoogeveen

Gemeenteraad in coronatijd.
Foto: Artizzl media

Zuidwolde – Het gisteravond aan de gemeenteraad van De Wolden gepresenteerde adviesrapport over de toekomst van de SWO, geeft aan dat er volop perspectiegf is voor deze ambtelijke samenwerking.

Het rapport gaat over de bezuinigingsopdracht van Hoogeveen, de mogelijke impact op gemeente De Wolden en de gemeenschappelijke samenwerkingsorganisatie (SWO) De Wolden-Hoogeveen. Het adviesrapport is door een onafhankelijk bureau in opdracht van het college van B en W van De Wolden opgesteld.

Wethouder Jan van ’t Zand: ”Wij hebben als college voortdurend de intentie gehad om de samenwerking met Hoogeveen voort te zetten. Het is net als in een huwelijk: getrouwd en daarmee niet alleen in goede tijden, maar ook als het tegenzit, ben je er voor elkaar. Uiteraard moet er dan niet een van de partners aan onderdoor gaan. In het adviesrapport staan aanbevelingen waarmee wij de samenwerking met Hoogeveen op een goede manier kunnen voorzetten, zonder dat de lijn die de gemeente Hoogeveen inzet ongewenste effecten heeft voor De Wolden.”

Aanbevelingen

In het adviesrapport staan aanbevelingen hoe het DNA van De Wolden kan worden behouden en de ambities vanuit het college en de raad van De Wolden voldoende aandacht krijgen vanuit de SWO. Zo blijkt uit het rapport dat de bezuinigingsopdracht vanuit Hoogeveen een kans is voor De Wolden om daar waar dit mogelijk is samen op te trekken. Zo liggen er kansen om in het sociaal domein – waar vrijwel iedere gemeente in Nederland een forse uitdaging heeft liggen – samen op te trekken en tot een structureel sluitende begroting te komen.

Vanaf de start van de SWO zijn de rollen gemeentesecretaris De Wolden, gemeentesecretaris Hoogeveen en directeur SWO met elkaar gecombineerd. In het rapport wordt aanbevolen om een gemeentesecretaris aan te stellen die uitsluitend voor De Wolden werkt en als belangenbehartiger namens De Wolden fungeert. Daarnaast zal de gemeentesecretaris de rol van onafhankelijk adviseur naar het college vervullen en is hij of zij vanuit De Wolden ambtelijk mede eindverantwoordelijk voor de SWO.

Doorontwikkeling

Het advies is om de gemeentesecretarissen van beide gemeenten verantwoordelijk te maken voor de doorontwikkeling van de Samenwerkingsorganisatie, van het Sociaal Domein, de impact van de bezuinigingsmaatregelen Hoogeveen en de reeds besloten bezuinigingsopgave van de SWO die de komende jaren gaat spelen.

Uit het rapport blijkt dat het opheffen van de Samenwerkingsorganisatie grote consequenties heeft, bijvoorbeeld op financieel gebied. Jan van ’t Zand: “Een beëindiging van de samenwerking gaat ten koste van de dienstverlening en daarmee ook de samenleving. Dat willen wij voorkomen. De komende maanden gaan wij met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag om de samenwerking tussen beiden gemeenten, zowel op ambtelijk als op politiek niveau, te verbeteren. Dat sluit mooi aan bij het door de SWO reeds opgestelde concept plan van aanpak.”

Het rapport is voor iedereen in te zien via http://www.dewolden.nl/nieuws

Reacties