Politiek vraagt aandacht veiligheid in het verkeer

Gevaarlijk viaduct bij Linde.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Gemeentebelangen is van mening dat het college snel aan de slag moet met het dossier fietsbrug Linde. Dat stelt de fractie vast in de algemene beschouwingen, die donderdag werden uitgesproken.

In september heeft de raad het college met een raadsbrede motie verzocht om zorg te dragen voor het realiseren van een vrijliggend fietspad tussen Zuidwolde en Linde, met daarin een nieuw aan te leggen fietsbrug over de N48. Het college moet financiële ruimte zoeken in het programma Verkeer en Vervoer. „De wethouder heeft daarentegen aan de raad gevraagd om hier ook over na te denken en vandaag bij de behandeling van de begroting alvast met een voorstel te komen. Wat ons betreft is de motie duidelijk. Zoek naar financiering.”

Spiekampenweg

Een voet- of fietspad langs de Spiekampenweg in Zuidwolde zou in de ogen van het CDA een mooie aanvulling zijn op de aanwezigheid van Surfplas Nijstad in de gemeente Hoogeveen. Het gaat dan speciaal om het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Hoogeveen tot aan de Lubbingeweg. „De pas geopende recreatieplas Nijstad heeft een aanzuigende werking op fietsverkeer en het weggedeelte behoort ook tot een geliefd hardlooprondje ter voorbereiding op de Cascaderun”, merkt het CDA op.

Gedempte Wijde Wijk

D66 en CDA delen de zorgen van aanwonenden van de Gedempte Wijde Wijk in Kerkenveld over de snelheden van het verkeer op deze weg. De investering van 6 ton staat gepland voor 2022. „Van aanwonenden horen we dat er veel te hard op de weg wordt gereden en dat fietsers en voetgangers zich niet veilig voelen op de weg. Dat heeft het CDA zelf ook ervaren, toen we ter plekke gingen kijken”, zegt Karin Brouwer. D66 diende zelfs een amendement in om de realisatie van de reconstructie van 2022 naar 2021 te halen en tegelijk te bezien in hoeverre met deze reconstructie ook een veilige fietsverbinding gerealiseerd kan worden. Het CDA ziet graag dat de aanwonenden bij de reconstructie van de weg betrokken worden, daar kan volgens Brouwer 2021 voor worden gebruikt.

Reacties