Gemeenteraad De Wolden spreekt (online) over de begroting

Gemeenteraad in coronatijd.
Foto: Artizzl media

Zuidwolde – De gemeenteraad van De Wolden komt vanmiddag en vanavond lijfelijk bijeen voor de geplande begrotingsvergadering. Daar spreken de verschillende fracties hun algemene beschouwingen uit naar aanleiding van de begroting voor 2021. Eenmansfractielid Jaap Wiechers van de ChristenUnie is niet aanwezig vanwege een vervelende en pijnlijke val. De beschouwingen van zijn fractie worden, wanneer de voltallige raad daarmee akkoord gaat, door zijn beëdigde eerste opvolger Boudewijn Vlot gepresenteerd.

De vergadering begint om 13.00 uur, waar inwoners die zich bij de griffie hebben gemeld de kans krijgen om hun zegje te doen via het inspreekrecht. vervolgens spreken de verschillende fracties hun algemene beschouwing uit. De beschouwingen werden de laatste jaren steeds uitgesproken bij de behandeling van de Kadernota, doorgaans in juni. Vanwege Corona is dit allemaal anders. Van oudsher is de vergadering met algemene beschouwingen het politieke hoogtepunt van het jaar.

Meekijken en luisteren

De raadszaal is voorlopig niet toegankelijk voor publiek wegens de aangescherpte coronamaatregelen, dat geldt ook voor de media. Iedereen kan de vergadering live volgen via de livestream op www.dewolden.nl/gemeenteraad<http://www.dewolden.nl/gemeenteraad> en DNO media zendt de beelden live uit via hun eigen kanalen.

Lees ook Burgers krijgen 5,5% hogere ozb voor de kiezen, maar afval brengt meevaller

Reacties