Forse bezuinigingen op ambtelijk apparaat vanuit Hoogeveen

Foto: Artizzl media

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen wil de komende 4 jaar miljoenen bezuinigen op de SWO, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Dat staat in de verse begroting van de gemeente Hoogeveen, die dinsdag gepresenteerd is. Deze weeft als titel ‘Met een schone lei’ meegekregen, een verwijzing naar de financiële janboel die het nieuwe college van B en W graag achter zich wil laten.

Voor 2021 staat een bezuiniging van 1 miljoen euro gepland, het jaar daarop 1,25 miljoen, in 2023 anderhalf miljoen en in 2024 uiteindelijk 1,75 miljoen euro. De bezuinigingen moeten worden ingevuld door het verminderen van taken en diensten die de SWO voor de gemeente Hoogeveen levert. De taakstelling van Hoogeveen wordt ingebracht in het bestuur van de SWO, waar de Wolder burgemeester Roger de Groot voorzitter van is. De SWO moet  vervolgens een voorstel doen hoe zij deze taakstelling kan invullen en welke consequenties dat heeft voor de dienstverlening. Wat de gevolgen voor de dienstverlening in De Wolden zal zijn, is niet bekend. De politiek in De Wolden heeft al wel aangegeven dat het de burger in deze plattelandsgemeente niet mag raken.

Uitgesproken pakket

Met het akkoord Schone lei (Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen – Nu nog indrukwekkend zorgwekkend) heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor een pakket bezuinigingen van 3,4 miljoen euro en een verhoging van de onroerendezaakbelasting met 28%. Het college werkte het akkoord uit tot een sluitende begroting.

Het nieuwe college is sinds 8 oktober aan de slag. Deze zomer viel het voormalige college, nadat coalitiepartner Gemeentebelangen het vertrouwen had opgezegd. Daarna zijn twee informateurs aan het werk gegaan om de begroting en een nieuw college voor te bereiden. De raad koos voor een zakencollege.

De raad noemde de financiële situatie van Hoogeveen zorgwekkend. Het college beaamt dat: ‘Er is teveel geld uitgegeven en er komt te weinig binnen. Bovendien is de spaarpot leeg.’

Reacties