Regiocampus: Het belang van blijven investeren in de regio

Foto:

Meppel – Zorgen dat er geïnvesteerd wordt in jongeren in de regio. Dat is waar de Regiocampus voortdurend op in zet. “Jongeren kijken met een frisse blik, kunnen veel betekenen voor de ondernemer en zijn de toekomstige medewerkers. En hoe mooi is het dat dit schooljaar naast de Meppeler scholen RSG Stad & Esch en Drenthe College, er ook klassen studenten van de Zwolse hbo scholen Hogeschool Windesheim en Hogeschool Viaa en het mbo Deltion College actief zijn in en voor onze regio”, vertelt Silvester Koehoorn, voorzitter Regiocampus.

Via de scrum methode werken studenten van de hogescholen Windesheim en Viaa met elkaar samen. Een van de onderzoeken, die hierin opgepakt wordt is ‘positieve gezondheid’ voor de gemeente Westerveld. Zij willen onderzoeken of dit thema door meerdere organisaties in de gemeente wordt gebruikt of dat er de wens is om vanuit deze visie te gaan werken. Het Business College van het Drenthe College en het Facilitair leerbedrijf van het Deltion College werken enkele dagdelen aan opdrachten uit de regio vanuit het Ondernemerspunt. Studenten hbo communicatie van Hogeschool Windesheim werken aan diverse opdrachten, waaronder een alternatief voor een (digitale) Open Bedrijvendag. In de gemeente Steenwijkerland is het initiatief genomen om een horeca Academie te ontwikkelen, in samenwerking met horeca ondernemers, gemeente en onderwijs. Voor de vitaliteitscampus in Frederiksoord zijn onderzoeken uitgezet gericht op eenzaamheid, burn-out en de zorgstructuur.

Wens van de markt

Het Academisch lab is ontwikkeld om de samenwerking met universiteiten te versterken. “Onze regio kent immers prachtige bedrijven en instellingen, die ook voor universitair niveau interessant zijn. Er wordt altijd vanuit de wens van de markt gewerkt, dus onderzoeksvragen van bedrijven en instellingen op universitair niveau, willen we graag oppakken,” zegt Marieke Navarro, programmamanager Regiocampus. Inmiddels is het universitaire voedingsonderzoek ‘de club van de gezonde eters’ van start gegaan in de gemeenten Steenwijkerland, Meppel en Westerveld om een gezond voedingspatroon bij ouderen te stimuleren.

In de wijk Koedijkslanden zijn twee nieuwe initiatieven gestart voor de inwoners in samenwerking met onder andere de scholen, Welzijn Mensenwerk, Zorggroep Noorderboog, gemeente en haar inwoners. Het gaat om het ‘Livinglab’, gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor een goed leven in de Koedijkslanden en het ‘wijkleerbedrijf Helpende Handen’, wat gericht is op het ondersteunen van bewoners in het dagelijks leven.

Boodschappen

In het wijkleerbedrijf ondersteunen studenten van het Deltion College bij het doen van boodschappen en spelletjes, gezellig wandelen met oudere bewoners, kopje koffie en een kletspraatje, kinderfeestjes, schoonmaakwerkzaamheden, sport- en spelactiviteiten, etc. Het Living Lab telt negen teams, waarin 24 studenten van Windesheim samenwerken met 26 inwoners. Mieke Veerman, docent Windesheim ziet mooie gesprekken ontstaan tussen jong en oud. “Een van ‘onze’ ouderen merkte vorige week op dat het meedoen aan het LivingLab nu al een ‘verrijking van haar leven’ is. En zo werken we nu al aan het Goede Leven!” Naast de ondersteuning bij de activiteiten werken communicatie studenten aan de bekendheid van de beide initiatieven.

Afgelopen half jaar is er veel digitaal werk verzet en daar hebben de regiocampus partners al veel van geleerd. Projectteams en studenten kunnen ook digitaal veel betekenen voor bedrijven en organisaties van alle sectoren. Vanaf september is er ook weer veel ‘coronaproof’ fysiek gestart met kleinere groepen en in grotere ruimtes, zodat de studenten goed verdeeld zijn.

Regiocampus

De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen draagt de Regiocampus bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

De Regiocampus wordt gevormd door: Isala Diaconessenhuis, Zorggroep Noorderboog, Deltion College, hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa, Drenthe College, Gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Westerveld, RSG Stad & Esch, ZorgZaak, Rabobank en Welzijn MensenWerk.