Gemeenteraad weer fysiek bijeen, eerste punt: Huus Sport en Kultuur

Foto: Artizzl media

Zuidwolde – Na een reces van twee maanden begint komende donderdag het nieuwe politieke jaar voor de gemeente De Wolden met een raadsinformatieavond. Een van de eerste onderwerpen waar de gemeenteraad zich over gaat buigen is het voorstel vanuit het college over het ‘Huus voor Sport en Kultuur Zuidwolde’. Een plan van ettelijke miljoenen.

Het is de bedoeling dat op de locatie van de Wessels Boer-sporthal een multifunctionele accommodatie (MFA) wordt gebouwd waar sport, cultuur en welzijnswerk samenkomen. Tijdens de interne raadsbijeenkomst wordt vooral ingegaan op de financiële onderbouwing van het plan in aanwezigheid van externe adviseurs. De interne raadsvergadering is digitaal toegankelijk voor inwoners om ook tijdens de laatste stap richting het besluit betrokken te kunnen blijven.

Coronamaatregelen

Door aanpassingen in de raadszaal in verband met het naleven van de coronamaatregelen is de raadszaal voorlopig alleen toegankelijk voor raads-, en collegeleden en niet voor publiek. De bijeenkomst is daarentegen live te volgen via internet. De link naar de livestream is te vinden via de website van de gemeente: www.dewolden.nl/gemeenteraad. Tevens verzorgt DNO Media verslag van de bijeenkomst. De definitieve besluitvorming over de komst van het Huus voor sport en Kultuur is op donderdag 24 september.

De vergaderingen zijn de komende maanden thuis te volgen. Voor inwoners blijft het mogelijk om in te spreken.

Reacties