Werk aan de weg in Oosteinde, Koekange en Ruinen

Wegwerkzaamheden.
Foto: Artizzl media / Peter Nefkens

Zuidwolde – In opdracht van het college van burgemeester en wethouders is Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde inmiddels weer begonnen met het Herstraatbestek 2020 van de gemeente De Wolden.

Vanaf maandag 17 augustus is de aannemer verder gegaan met de werkzaamheden aan het laatste deel van de Schapenstreek. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 28 augustus gereed. De Schapenstreek is gestremd voor het doorgaande verkeer en een omleiding wordt met bebording aangegeven.

Hesselterweg

In de periode van maandag 25 augustus tot en met vrijdag 18 september wordt het voetpad langs de Hesselterweg in Oosteinde herstraat. De woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven.

In de periode van maandag 14 september tot en met vrijdag 23 oktober wordt een deel van de Hooijersteeg worden herstraat. Het gaat om het deel tussen het Koekangerpad en Broekhuizen. Dit deel is tijdens de werkzaamheden gestremd voor het doorgaande verkeer. Een omleiding zal worden aangegeven met borden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl worden wijzigingen aangegeven.

Reacties