Studie: Beregeningsverbod overdag heeft nauwelijks effect

Droogte in beeld
Foto: WDOD
Zuidwolde – Nieuw wetenschappelijk onderzoek van onder andere het KNMI en de Wageningen Universiteit toont aan dat er nauwelijks verschillen zijn wanneer agrariërs overdag of ’s nachts beregenen. Boeren en tuinders beregenen hun grond en gewassen om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening in stand blijft. Lange tijd werd gedacht dat beregenen in de nachtelijke uren voor veel minder verdamping zou zorgen. Nu dit niet waar blijkt te zijn gaat LTO Noord met de waterschappen om tafel om onzinnige beregeningsverboden te voorkomen.
Volgens de onderzoekers is er nauwelijks sprake van minder waterverdamping wanneer ’s nachts grond en gewassen worden natgehouden ten opzichte van overdag. Een urenverbod blijkt weinig effectief. LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof: “Het instellen van een verbod op het beregenen overdag levert weinig op om waterverliezen te beperken, maar kan wel zorgen voor ernstige schade aan gewassen. Als sector zijn we zo afhankelijk van water.”

Waterschappen

LTO Noord wil daarom op korte termijn in gesprek met de waterschappen. We willen betrokken zijn bij besluitvorming over beregeningsverboden. Elshof vindt dat maatwerk nodig is. “Of beregend moet worden hangt heel erg af van de hoeveelheid regen die er valt, de grondsoort en de gewassen die de boer of tuinder teelt. Elshof: “Er moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden, een ‘one size fits all’-benadering voor een groot gebied heeft daarom geen zin.”
Zeker in de akkerbouw, waar nu de oogsttijd is aangebroken, is het noodzakelijk dat de gewassen zoals aardappelen, wortelen, uien en bieten voldoende water krijgen. Bloembollen hebben nu minder water nodig. Elshof: “Boeren snappen heel goed dat ze in dagen van extreme hitte extra zuinig met water om moeten gaan en nemen die verantwoordelijkheid.” LTO Noord en haar boeren en tuinders zetten ook nadrukkelijk in op technische innovaties in watergebruik zoals precisieberegening en het verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor regenwater niet direct wegspoelt en gewassen beter voedingsstoffen opnemen.
De onderzoekers kondigen aan dat op een later moment meer onderzoek naar alle facetten rond beregenen gewenst is. LTO Noord wacht met de belangstelling de resultaten hiervan af.

Reacties