Drentse gemeenten in financiële nood, actie voor meer geld van het Rijk

Foto: Artizzl media

Zuidwolde – De Drentse gemeenten voeren vandaag actie voor meer geld van het Rijk. Al meerdere malen hebben de gemeenten hun slechte financiële positie onder de aandacht gebracht van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer. Tot nu toe zonder succes. Dit heeft tot gevolg dat de financiële positie van gemeenten alleen maar verder verslechtert. Donderdag voeren de Nederlandse gemeenten daarom opnieuw gezamenlijk actie.

“De nood is hoog. Gemeenten krijgen echt veel te weinig geld van het Rijk voor de uitvoering van hun zorgtaken, we worden nog steeds geconfronteerd met oplopende bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds en de extra kosten die op gemeenten afkomen door Corona maken de situatie er niet beter op. Er moet boter bij de vis, bezuinigingen moeten stoppen en er moet structureel meer geld beschikbaar komen voor gemeenten”, aldus Klaas Smid, burgemeester gemeente Noordenveld en portefeuillehouder financiën van de Vereniging van Drentse gemeenten.

Samen met veel andere gemeenten in Nederland hebben alle Drentse gemeenten hun situatie beschreven in een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën en de Tweede Kamer. Deze brieven worden donderdag voorafgaande aan het Algemeen Overleg gemeentefinanciën van de Tweede Kamer aangeboden aan de Kamercommissie. Vanuit Drenthe zijn verschillende wethouders aanwezig bij een protestactie in Den Haag voorafgaande aan dit overleg. Harmke Vlieg uit Assen is een van de sprekers tijdens deze actie in Den Haag.

Structureel

De gemeenten willen dat het Rijk de financiële nood van gemeenten stopt. Ze roepen de ministers en de Tweede Kamer onder andere op tot:

  • Structureel meer geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van zorgtaken
  • De bezuinigingen op het gemeentefonds te stoppen. (Vanaf 2015 hanteert het Rijk een korting op het gemeentefonds vanuit de gedachten dat gemeente moesten opschalen en samenvoegen. Ondanks dat het idee dat gemeenten groter moeten worden is losgelaten hanteert het Rijk nog wel de korting die daarvoor is ingesteld)
  • Gemeenten te compenseren voor de extra kosten en minder inkomsten door corona
  • Een nieuwe verdeling van het gemeentefonds pas toe te passen wanneer er meer geld door het Rijk beschikbaar is gesteld.

De provincie Drenthe heeft de gemeenten haar steun betuigd door ook een brief te zenden en de problematiek van gemeenten onder de aandacht te brengen.

 

Reacties