Jan ten Kate in landelijke VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

Jan ten Kate.
Foto: Eigen foto

Koekangerveld – Wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg, maar inwoner van Koekangerveld en oud-wethouder in De Wolden, wordt lid van de landelijke commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Jan ten Kate: “Ik neem graag zaken die in onze provincie spelen mee naar deze landelijke commissie om de belangen van Overijssel goed te behartigen.”

Binnen de VNG zijn negen vaste beleidscommissies actief. Deze commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging en bereiden beleidsstandpunten van het bestuur voor, maar kunnen ook zelfstandig zaken oppakken. Daarnaast kunnen zij namens het bestuur de Vereniging vertegenwoordigen op een bepaald beleidsterrein in bestuurlijke overleggen in Den Haag of Brussel.

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid houdt zich onder andere bezig met de thema’s veiligheid, ondermijning, de ontwikkeling van de lokale democratie, openbaarheid van bestuur en regionale/landelijke samenwerking. Allemaal thema’s die ook voor de gemeente Hardenberg actueel zijn. De commissie bestaat uit voornamelijk burgemeesters en enkele wethouders van Nederlandse gemeenten. Binnen de commissie waren vacatures ontstaan vanwege het vertrek van twee leden. Wethouder Jan ten Kate heeft zich namens de gemeente Hardenberg kandidaat gesteld.

Overijssel goed vertegenwoordigd

Jan ten Kate is sinds 2018 namens de landelijke wethoudersvereniging actief binnen het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dit team houdt zich bezig met ondersteuning van bestuurders die zich bezighouden met veiligheid en integriteit. Jan ten Kate: “De ervaringen die ik hier heb opgedaan, wil ik graag inbrengen in de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. Ook neem ik graag in samenwerking met de VNG-Overijssel zaken die in onze provincie spelen mee naar deze landelijke commissie om onze belangen te behartigen. Daarin sta ik niet alleen, want ook burgemeester Anneke Raven van Hellendoorn is lid van de commissie. Overijssel is zo goed vertegenwoordigd!” Het voorstel voor de benoeming van Jan ten Kate werd bij een ledenraadpleging onder alle Nederlandse gemeenten unaniem aangenomen. De benoeming van Jan ten Kate wordt in de algemene ledenvergadering van de VNG in september bekrachtigd.
De VNG is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt en vertegenwoordigt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. De VNG is namens de Nederlandse gemeenten de vaste gesprekspartner voor onder meer het kabinet. De VNG heeft provinciale afdelingen die de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie behartigen. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur en informeren gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. In Overijssel is de VNG-Overijssel actief.

Reacties