De Wolden blijft zich inzetten voor gasaansluitingen alle inwoners

Groen gas via NAM-leidingen.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – De gemeente De Wolden wil graag aansluiten bij initiatieven uit de samenleving die inzetten op het gebruik van duurzame energiebronnen. Daar is groen gas er
één van. Het gemeentebestuur stelt: “Wij willen dat alle woningen in De Wolden met duurzame energie verwarmd kunnen worden”, met behoud van de keuzevrijheid van particulieren voor (groen) gas of gasloosbouwen”.

In december 2018 koos het college om de gehele gemeente aan te wijzen voor uitzondering op de Gaswet, waarmee gasaansluitingen voor nieuwbouw in de hele gemeente in één handeling mogelijk gemaakt moesten worden. Milieudefensie maakte bezwaar tegen deze werkwijze. De bezwarencommissie oordeelde dat zo’n groot gebied ineens aanwijzen inderdaad niet mag volgens de Gaswet en adviseert de gemeente het huiswerk over te doen. Wethouder Gerrie Hempen: “Ondanks dat we het advies overnemen van de bezwarencommissie zetten we ons onverminderd in voor het beschikbaar stellen van duurzame energie voor onze inwoners. We blijven doen wat we al van plan waren. We gaan het alleen anders aanpakken. ”Inbreidingslocaties komen in aanmerking voor een vrijstelling en bij grotere nieuwbouwprojecten wordt gekeken wat de beste oplossing is.” De gemeente wil de inwoner de keuze laten welk alternatief voor aardgas hij vervolgens kiest – elektriciteit of groen gas.

Pragmatisch

Waarom groen gas? Voor de plattelandsgemeente is dit een logische en vooral pragmatische keuze. Hempen: “Wij blijven samen, met de agrarische sector, kijken hoe we lokaal kunnen producerenzodat we ook lokaal kunnen consumeren en profiteren. Om dat beschikbaar te maken moet iedereen die groen gas wil aangesloten zijn op het gasnetwerk. En zo houden we ook de optie voor waterstof in de toekomst open.” Daarnaast wil de gemeente geen uitzondering maken tussen nieuwbouw en bestaande bouw. “Vooral bij inbreidingslocaties is het moeilijk uit te leggen dat een gasaansluiting voor nieuwe woningen volgens de Gaswet niet mag.”

Brief minister Wiebes

De Wolden ziet kansen, juist in een tijd waarin enthousiast uitgewerkte initiatieven voor het duurzaam opwekken van elektriciteit stuklopen op capaciteitsproblemen op het net.
Duurzame gasvormige energiedragers kunnen in Drenthe de jaren die gemoeid zijn met het uitbreiden van de netcapaciteit op duurzame wijze dichten. Hierbij stuit de gemeente
op enkele hobbels. Daarom gaat de gemeente een brief schrijven naar de minister waarin zij vraagt om medewerking bij het slechten van die hobbels, omdat het alternatief – de
woningen nog minstens tien jaar op grijs gas – haaks staat op zowel de lokale- als de landelijke doelstellingen. In de brief pleit de gemeente voor een onmiddellijke,
volwaardige rol voor groen gas in de energietransitie van de gebouwde omgeving.
De Wolden koerst – heel ambitieus – op 2030 als het jaar waarin alle woningen volledig onafhankelijk zijn van aardgas. Samen met netbeheerder Rendo werkt De Wolden eraan
dat in 2030 100% groen gas (daar valt ook waterstof onder) door onze leidingen stroomt.
Minister Wiebes heeft onlangs aangegeven dat de grootschalige opwekking en het grootschalige gebruik van groene gassen nodig zijn om de klimaatdoelen in 2050 te
halen. Hij doet samen met Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Oostenrijk en niet EU-lid Zwitserland een klemmend beroep op de EU om waterstof een grotere rol te
geven. Hempen: “De Wolden is blij dat minister Wiebes zich ook meer richt op waterstof. In De Wolden hebben we blijkbaar een vooruitziende blik want voor waterstof heb je toch
echt een gasaansluiting nodig.”

Reacties