Drents Snelloket Covid-19 moet vrijetijdssector helpen

Snelloket voor recreatiesector.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Assen – Provincie Drenthe opent vanaf komende vrijdag het ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector’ in Drenthe. Via het snelloket kunnen ondernemers uit de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een subsidie aanvragen voor het treffen van 1,5 meter- maatregelen in verband met de coronacrisis. De provincie stelt € 1 miljoen beschikbaar voor het snelloket.

“De coronacrisis heeft grote impact op de vrijetijdssector, die van groot economisch belang is voor onze provincie.  Met het snelloket willen we ondernemers een steuntje in de rug bieden. We horen van ondernemers dat een goede ontvangst van zowel inwoners als gasten van buiten Drenthe vraagt om de nodige aanpassingen in hun bedrijf en bedrijfsvoering. Ons doel is om zoveel mogelijk ondernemers te helpen, zodat iedereen in Drenthe op een veilige manier gebruik kan maken van toeristische en horecavoorzieningen”, aldus gedeputeerde Brink.

Snelloket

Via het snelloket kunnen ondernemers maximaal 50 % subsidie ontvangen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van € 1000,– tot een maximum van € 2500,–. Ze dienen hiervoor een aanvraagformulier in te vullen en een overzicht bij te voegen van de kosten die ze maken of hebben gemaakt. Ook ondernemers die sinds de persconferentie op 6 mei 2020 al maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen op de regeling.
Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 29 mei worden ingediend. Meer informatie over het snelloket is te vinden via www.provincie.drenthe.nl/corona

Vrijetijdssector Drenthe

De coronacrisis heeft grote impact op de vrijetijdssector in Drenthe. Bedrijven zijn geheel of gedeeltelijk gesloten sinds de maatregelen van het kabinet van kracht zijn. Onderzoek van  Marketing Drenthe wijst uit dat de boekingen voor de zomer toenemen, maar uit eerdere peilingen bleek dat de sector dagelijks 4 miljoen euro misloopt, doordat dagrecreanten en verblijfstoeristen niet meer komen en dat zes op de tien bedrijven een faillissement vreest.
De provincie Drenthe kijkt samen met ondernemers, brancheorganisaties, Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe, wat de gevolgen zijn voor de sector en wat er nodig is voor de middellange en lange termijn.

Dossier: Corona nieuws

Reacties