Aanleg van Veldpad Koekangerveld begonnen

Start aanleg Veldpad.
Foto: Gemeente De Wolden

Koekangerveld – De gemeente De Wolden en de Belangenvereningen Koekange en Koekangerveld zijn direct na de Pasen gestart met de aanleg van twee nieuwe recreatieve verbindingen in De Wolden.

Belangenvereniging Koekangerveld is de initiatiefnemer van het Veldpad. Dit 900 meter lange vrijliggend fietspad van beton wordt gerealiseerd langs Marterhaar tussen de Koekangerveldweg en het Woldenpad in de boswachterij Ruinen. Het fietspad is een belangrijke (nu nog ontbrekende schakel) in de recreatieve route tussen Koekange en Ruinen. Staatsbosbeheer, Belangenvereniging, gemeente en de bewoners van Marterhaar hebben diverse keren overleg gevoerd over de situering. Het eerste overleg dateert van eind 2017 en na afspraken met grondeigenaren, vergunningen en het rondmaken van de financiering (o.a. de provincie draagt bij in de aanlegkosten) en de selectie van de aannemer wordt het pad nu aangelegd. Het fietspad krijgt een breedte van 2,50 meter en volgt een mooie route langs weilanden, bos en heidevelden. Met inwoners wordt nog nagedacht over de inrichting van de berm van het fietspad. Voorkeur is een in dit gebied passende beplanting. Op dinsdag wordt gestart met de aanleg, plan is om het pad eind mei af te ronden.

Familiepad

Het Familiepad langs de Koekanger Dwarsdijk bij Koekange is een initiatief van de Belangenvereniging Koekange. De Koekanger Dwarsdijk is onderdeel van de wandelroutes in de gemeente De Wolden, maar de route wordt ook veel gebruikt als dorpsommetjes vanuit Koekange. De Dwarsdijk is best smal en er maakt veel verkeer gebruik van deze weg, waardoor de vele wandelaars regelmatig moeten uitwijken naar de berm. Met de aanleg van het 500 meter lange wandelpad in de berm wordt het veiliger voor de wandelaars. Het pad heeft de werknaam Familiepad gekregen omdat de breedte (1,50m) van het pad ook geschikt is voor kinderwagens en rolstoelers. Diaconie/kringloop, NAM, Recreatieschap Drenthe, Toerisme De Wolden en de Belangenvereniging zelf dragen bij in de realisatiekosten. Landeigenaren en bewoners langs de Dwarsdijk verlenen medewerking voor het tracé. Het pad krijgt een verharding van beton, in verband met het onderhoudsmaterieel van het waterschap. De aannemer start in mei met de aanleg.

Initiatiefrijk De Wolden

Naast diverse andere subsidies (provincie, recreatieschap, enz.) draagt de gemeente De Wolden bij in de aanlegkosten van beide paden. Belangrijke voorwaarde van de gemeente is dat er draagvlak is voor het initiatief en de uitwerking door de initiatiefnemers wordt opgepakt. De gemeente heeft de beide verenigingen gefaciliteerd met technische, financiële en bestuurlijke adviezen. Wethouder Hilda Mulder: “Deze paden zijn weer een mooi voorbeeld van participatie. Zonder de inzet van de vrijwilligers van de beide Belangenverenigingen waren deze paden er niet gekomen”.

Reacties