Hoe verteert de gemeente de coronacrisis?

De Ruinerweg naar Echten is klaar, alleen het fietspad moet nog worden doorgetrokken.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Het werk van de gemeente De Wolden gaat ook in coronatijd gewoon door. Het is echter wel improviseren, maar tot op heden gaat ze dat redelijk af. Corona veroorzaakt wat problemen rond de afvalinzameling, ambtenaren werken langer door om de ondernemers van financiële steun te voorzien en het aantal kinderen in de opvang liep de afgelopen weken zienderogen op.

Ondertussen wordt er in vele dorpen rustig doorgewerkt aan wegen, fietspaden en andere voorzieningen. Mede begunstigd door het mooie weer is de Ruinerweg bij de boswachterij voorzien van de laatste verhoging bij Van Harte, is het fietspad langs de Havelterweg op een bruggetje na klaar en is tevens een begin gemaakt met de aanleg van het fietspad langs de Willem Moesweg.

Veel meer afval

Wethouder Jan van ‘t Zand verzucht dat er de laatste maanden veel meer afval wordt aangeboden dan daarvoor. ‘Het lukt aardig om de dienstverlening in stand te houden, maar ik wil wel de inwoners oproepen hun afvalgedrag te normaliseren. Als het echt noodzakelijk is, ga dan niet naar de Milieustraat’, laat hij weten. Als er dan toch opgeruimd wordt in- en rond huis, moeten de Woldenaren het afval maar even opslaan. Dat geldt volgens Van ‘t Zand ook voor het textiel. ‘De afzet van gebruikt textiel is helemaal stilgevallen. Ook het oud-papier is qua prijs enorm teruggevallen. Dat maakt het lastig, want wij als gemeente staan garant voor een bepaalde prijs voor verenigingen.’

Tozo-regeling

Wethouder Gerrie Hempen toog iedere week met economisch ambtenaar Eduard Annen naar bedrijven, nu resteren vooral digitale contacten. Tevens werd een aantal vlogs opgenomen. Hempen is met haar ambtenaren druk met de Tozo-regeling voor door Corona gedupeerde ondernemers. Er zijn nu bijna 300 aanvragen binnengekomen, waarvan ruim de helft verwerkt is.

Het zijn vooral zzp’ers die zich hebben gemeld, terwijl Hempen juist de recreatieve sector had verwacht. Er waren tot donderdagavond 24 kredieten verstrekt. De afhandeling daarvan duurt wel iets lande vanwege de complexiteit.

Hempen is goed te spreken over de betrokkenheid van medewerkers bij de afhandeling van de aanvragen. De grootste zorgen gaan naar de sector recreatie en toerisme. ‘Hoe krijg je straks weer toeristen naar de regio’, vraagt Hempen zich af. Ze wil graag samen met college en ondernemers in een videoconferentie brainstormen over de toekomst. ‘Waar liggen de kansen? En hoe kun je problemen ombuigen naar oplossingen?’

Statushouders

Voor wethouder Hilda Mulder gaan de buitenwerkzaamheden gewoon door, meer te doen is er voor haar op het gebied van onderwijs. Uit eigen ervaring merkt ze wel dat het thuis lesgeven steeds lastiger wordt. ‘Onze extra aandacht gaat uit naar kinderen van statushouders.  Het onderwijs heeft daar goed op geanticipeerd, in De Wolden hebben we heel snel besloten om noodopvang voor kwetsbare kinderen te regelen. Die groep moeten we  zien’, vindt Mulder. Voor de meivakantie die nu voorligt, worden extra diensten aangeboden. ‘Daarbij zetten we sportcoaches in, om meer activiteiten te bieden. Het is wel een puzzel.’

Burgemeester Roger de Groot tenslotte constateert extra vernielingen rond schoolpleinen. Hij kon donderdagavond tevreden zijn dat de raadsvergadering via het internet communicatieprogramma StarLeaf goed verliep.

Dossier: Corona nieuws

Reacties