Is er draagvlak voor de Drentse energietransitie?

Meer windmolens, maar waar?
Foto: Artizzl Media

Assen – In het najaar van 2019 is in opdracht van het Drents parlement door onderzoeksbureau Lexnova een onderzoek uitgevoerd naar draagvlak en participatie in de Drentse energietransitie. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de manier waarop inwoners van Drenthe betrokken willen worden bij de klimaat- en energietransitie en hoe zij daar zelf aan kunnen en willen bijdragen. De resultaten van dit onderzoek kunt u bekijken op de website van het Drents parlement.

Uit de inwonerspeiling blijkt dat een ruime meerderheid van de ondervraagde inwoners van Drenthe zich zorgen maakt over klimaatverandering en bereid is actie te ondernemen om energie te besparen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn om klimaatverandering tegen te gaan en om de eigen energierekening te verlagen. Ook wordt door de ondervraagde inwoners veel belang gehecht aan de sociale energietransitie, waarbij de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld tussen de lagere en hogere inkomens.

Provinciale politiek

De meeste ondervraagde inwoners verwachten van de provinciale politiek dat zij transparante, eerlijke en feitelijke informatie geeft over klimaatverandering en de energietransitie. Ook vinden zij het belangrijk dat de politiek inwoners betrekt bij vraagstukken voordat besluitvorming heeft plaatsgevonden. Tot slot zien ondervraagden ook een rol voor de provincie in het verlenen van financiële ondersteuning in de vorm van subsidies.
De inwonerspeiling wordt later dit jaar in samenhang met de concept-RES (Regionale Energiestrategie) besproken. Wanneer de datum van de vergadering bekend is, zal deze op de website van het Drents parlement gepubliceerd worden.

Reacties