Bouwstop en 18 zoekgeraakte documenten nekken De Stobbe

Demelsa Wever in het filmpje voor de gemeenteraad.
Foto: Screenshot

Ruinen – Om een rechtszaak te voorkomen tussen hotel-restaurant De Stobbe in Ruinen en de gemeente De Wolden, moet het instrument van mediation worden ingezet. Dat vindt een aantal raadsleden naar aanleiding van een geschil tussen beide partijen.

De gemeente legde halverwege 2018 een bouwstop op aan De Stobbe, vanwege bouwkundige onvolkomenheden, maar verzuimde de familie Wever daarover in te lichten. ‘Bovendien hebben wij in totaal 18 documenten overlegd, die door de gemeente niet in het proces zijn betrokken, wij voelen ons niet serieus genomen’, zegt Demelse Wever getergd. Het heeft het bedrijf, dat door de coronacrisis ook al getroffen wordt, veel geld gekost en dat willen ze nu op de gemeente verhalen.

Openbaarheid

Aanleiding om nu na jaren de openbaarheid te kiezen, is het verslag van de gemeentelijke ombudsman Maas van Egdom, dat gisteravond bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad zat. Demelsa Wever wilde gebruik maken van het spreekrecht, maar omdat de vergadering digitaal werd gehouden, zaten daar wat haken en ogen aan. Uiteindelijk nam Wever een filmpje op, waarin ze haar grieven met behulp van overzichtelijke sheets uiteenzet. Het filmpje werd echter niet in de live-vergadering getoond, volgens burgemeester Roger de Groot omdat de kwaliteit te mager was. Wie het filmpje ziet, moet echter concluderen dat de kwaliteit prima is, alleen het geluid is wat zacht.

Volgens de mede-eigenaar van hotel De Stobbe heeft de gemeente verzuimd alle beschikbare informatie aan de ombudsman door te spelen. Later bleek dat een groot deel van de stukken ‘zoek was geraakt’. ‘Daar kwamen wij achter nadat we tot driemaal toe een WOB-verzoek hadden ingediend’, verwijst Demelsa Wever naar de Wet Openbaarheid Bestuur.

Demelsa Wever in het filmpje.

Nieuw- of verbouw

Een van de problemen waar het mee begon, was dat de gemeente ervan uitging dat de bouw tegenover het hoofdpand van De Stobbe aan de Westerstraat complete nieuwbouw was. ‘Maar het ging om een grote verbouwing’, zegt Wever. De ombudsman heeft op basis van de hem bekende gegevens een uitvoering onderzoek naar deze zaak gedaan, liefst drie maanden en kwam tot de conclusie dat beide partijen steken hadden laten vallen. De eis om schadevergoeding die de familie Wever bij de gemeente neer wil leggen, werd kritisch ontvangen door ombudsman Van Egdom. ‘Voor het welslagen van een dergelijk verzoek was het op zijn minst nodig geweest dat Wever onmiddellijk tegen de rechtmatigheid van de bouwstop van 28 juni 2018 was opgekomen door het indienen van een bezwaarschrift, al dan niet vergezeld van een verzoek aan de voorzieningenrechter om de maatregel te schorsen’, schrijft Van Egdom in zijn verslag. Van die actie zag Wever af, omdat ze koos voor overleg. ‘Dat is op zichzelf te waarderen, maar zo’n keuze is juridisch niet zonder gevolgen’, weet de ombudsman.

Bezorgd

De Stobbe bouwt aan de overkant van de Westerstraat een complex, al gestart in 2017, waar 10 hotelkamers en een vergaderruimte gecreëerd worden. Het pand had al in mei vorig jaar af moeten zijn. De bouwstop en alle perikelen rond de bouw, plus nu de coronacrisis, maken dat de bouw fors achterloopt. ‘We hebben de planning ook om moeten gooien, het appartement boven is klaar en daar woon ik nu, maar alles bij elkaar wordt het erg lastig voor ons nu’, zegt Weber bezorgd.

Ze vroeg in het filmpje aan de gemeenteraad gericht om actie vanuit dit politieke gezelschap. De familie voelt zich in de steek gelaten. Drie raadsleden gingen aan het eind van de vergadering in op de problematiek. Pieter Groot (Gemeentebelangen) riep het college op tot mediation over te gaan. ‘De ombudsman is er drie maanden mee bezig geweest, nu is alleen een oplossing mogelijk met hulp van een onafhankelijke persoon. Bij een gang naar de rechter zijn er alleen maar verliezers’, betoogde Groot.

Tranendal

Albert Haar (D66) had nog wel een compliment voor de ombudsman, omdat die in zijn ogen voldoende kritisch was geweest. CDA-raadslid Tjalling de Wit was het meest scherp. ‘Het is slordig dat de bijlage van het rapport van de ombudsman tot voor kort niet bij de stukken zat, dat lijkt een beetje op de manier zoals het met al die documenten ging. Het niet-vertonen van het filmpje gaat ook al die kant op’, zei De Wit zonder de schuldvraag te stellen. ‘De ombudsman kreeg niet alleen informatie, het verloop van dit proces is een tranendal, een zaak over het volhardende misverstand verbouw-nieuwbouw en een gebrek aan een goed projectdossier aan gemeentekant.’

Burgemeester Roger de Groot, die deze zaak in zijn portefeuille heeft, beloofde de raad op deze zaak terug te komen in de gemeenteraad.

Reacties