Bom onder samenwerkingsverband De Wolden – Hoogeveen

Gemeentehuis De Wolden baadde vorig jaar al in oranje licht.
Foto: Kim Stellingwerf

Zuidwolde/Hoogeveen – Er ligt een bom onder de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen (SWO). De bom is gisteravond gelegd door de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Hoogeveen, vanmorgen heeft Gemeentebelangen in De Wolden de ontsteking alvast uitgerold. Het onderzoek dat vanuit Hoogeveen wordt gedaan naar een nieuwe verdeelsleutel van de kosten van de SWO, moet die gemeente uiteindelijk uit het financiële moeras trekken. Het zou 6 miljoen euro opleveren, Hoogeveen kampt met een tekort van liefst 8 miljoen.

Het voorstel van VVD-raadslid Roelof Bisschop in Hoogeveen komt op een wel heel vervelend moment, nu ook de gemeente De Wolden in de rode cijfers duikt als gevolg van de tekorten op de jeugdzorg én de onzekerheden rond het coronavirus. Gemeentebelangen De Wolden, met 8 zetels ruimschoots de grootste fractie in De Wolden, is furieus en belegde vanmorgen een digitaal spoedberaad. ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Na een eerdere motie met betrekking tot bezuinigingen binnen de SWO, is onderzocht wat de mogelijkheden zijn en de consequenties zijn om een deel hiervan binnen de SWO te vinden. Blijkbaar onvoldoende volgens de VVD Hoogeveen, waarna een deel van de raad het voorstel een onderzoek naar de verdeelsleutel binnen de samenwerkingsorganisatie te onderzoeken steunde’, zo vat Petra Haanstra, fractievoorzitter van Gemeentebelangen De Wolden de stellingname van Hoogeveen gisteravond op.

Onderzoeksbureau

Voorafgaand aan het samengaan tussen  de ambtelijke organisaties van De Wolden en Hoogeveen heeft het gerenommeerde onderzoeksbureau Beerenschot een uitgebreid rapport opgesteld. Belangrijkste onderdelen in het onderzoek waren de 3 K’s: Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid van de organisatie. Onderdelen waarop uiteindelijk de  hele samenwerking is gebaseerd. Haanstra: ‘Gemeentebelangen De Wolden heeft er destijds al een K aan toegevoegd; de K van Kritisch. Kritisch op de dienstverlening en kritisch in het behoud van onze eigen lokale kleur als gemeente De Wolden. Tot de laatste vergadering waarin het besluit voor de samenwerking met Hoogeveen genomen werd, heeft onze fractie zich zeer kritisch opgesteld over het aangaan van deze samenwerking. Juist de goed afgewogen verdeelsleutel tussen beide gemeenten was voor ons de reden om uiteindelijk toch in te stemmen met de SWO. Deze verdeelsleutel staat wat Gemeentebelangen betreft dan ook niet ter discussie.’

Huwelijk

Net als in een huwelijk is samenwerking volgens Gemeentebelangen gebaseerd op wederzijds vertrouwen. ‘Met het continue aan de poten zagen wordt wat Gemeentebelangen betreft deze samenwerking wel heel erg op de proef gesteld. We moeten voorkomen dat het een verstandshuwelijk wordt. Een verstandshuwelijk is wat ons betreft geen goede basis voor een huwelijk en een vechtscheiding ligt dan op de loer. Dit voorstel is wat ons betreft ook een heel slecht signaal richting de mensen binnen de organisatie midden in deze crisisperiode. Als fractie van Gemeentebelangen De Wolden zullen wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen’, stelt Haanstra vast.

Voorbeelden van ambtelijke samenwerkingen die ontploften, zijn in deze regio zeker te vinden. De gemeenten Ommen en Hardenberg staakten hun huwelijk en ook de cohesie tussen Meppel en Westerveld bleek niet groot.

Reacties