Welzijn De Wolden geeft steun in coronacrisis

Buurtteams De Wolden.
Foto: Eigen foto

Zuidwolde – Welzijn De Wolden vindt het in deze tijd van crisis belangrijk om in contact te blijven met haar cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, ouders, jongeren, mensen met financiële problemen en andere kwetsbare inwoners. Naast het actief bellen met cliënten, nodigt de organisatie inwoners uit zelf contact te blijven zoeken als ze hulp of een luisterend oor nodig hebben.

Vanaf maandag 23 maart is een speciaal belteam van Welzijn De Wolden actief. Inmiddels zijn zo goed als alle cliënten gebeld. Met name ouderen zijn erg blij met het contact. De meeste mensen blijken zich goed te redden met hulp van mantelzorgers en buurtbewoners die hulp aanbieden bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Ook de  bij Welzijn bekende mantelzorgers zullen actief telefonisch benaderd worden.

Aandacht voor gezinnen

Nu we langere tijd met elkaar thuis zijn, kunnen spanningen oplopen. Wanneer ouders zich zorgen maken over hun kinderen en de thuissituatie kunnen ze contact opnemen met de maatschappelijk werkers van Welzijn De Wolden via tel. 0528-378686. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben zij nauw contact met begeleiders op scholen om te bekijken waar gezinnen mee geholpen kunnen worden. Wanneer mensen zorgen hebben over de veiligheid in thuissituaties, dan kunnen zij dit melden bij Veilig Thuis Drenthe, tel. 088-2460244.

Hulp via het Buurtteam

Welzijn De Wolden is ook vertegenwoordigd in het Buurtteam die spreekt met inwoners die vragen of hulp nodig hebben, of mensen die anderen hulp willen bieden. Ze verzamelen alle initiatieven die in de gemeente ontstaan om aanbieders van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. Zo zijn er al veel diensten aangeboden om boodschappen te doen en bezorgen, tuinwerkzaamheden te doen en te koken. Er zijn onder andere verzoeken binnengekomen om muziek te maken voor ouderen in zorginstellingen, voor hulp bij administratieve zaken en regelmatig telefonisch contact.

Contact

Voor alle benodigde hulp, zorgen en vragen gerelateerd aan de coronacrisis, en ideeën of initiatieven waarmee je anderen kunt helpen, neem contact op met het Buurtteam via: tel. 0528-378686 of per mail  [email protected].

Voor alle andere zorg- en hulpvragen, kan contact worden opgenomen met Welzijn De Wolden, ook als zaken niet acuut zijn, maar wel lastig of verontrustend. Neem contact op via tel. 0528-378686 of per mail [email protected].

Reacties