Meppel maakt vaart met havenontwikkelingen

Foto:

Meppel – Uit de Binnenhavenmonitor 2019 van de Erasmus Universiteit blijkt dat de toegevoegde waarde van de Meppeler haven in 2018 meer dan 60 miljoen euro was. In de toekomst neemt het belang van vervoer over water alleen nog maar toe. Het wegennet wordt steeds voller en transport over water zorgt voor veel minder uitstoot per ton of container.

Door samen met partners te investeren in de haveninfrastructuur wil Meppel de regio optimaal laten profiteren van de versterkte groei van transport over water. Meppel dankt het ontstaan als handelsstad aan het water. Nu staat er langs het Meppelerdiep een grote containerterminal en is aan- en afvoer over water essentieel voor onder meer agro-industrie, productie van bouwmaterialen en scheepsbouw.

Investeren in infrastructuur

In 2017 is met de oplevering van de nieuwe Meppelerdiepsluis in Zwartsluis een belangrijke stap gezet om het Meppelerdiep het hele jaar door bevaarbaar te houden. In 2023 moet gestart worden met het verbeteren van de vaarweg IJsselmeer Meppel (VIJM) en in 2027 met het verbreden van het sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Burgemeester & wethouders stellen de raad voor net als de gemeenten Zwolle en Kampen € 250.000 aan de verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand bij te dragen.

Bedrijfskavels langs diep vaarwater zijn schaars in de regio. Daarom onderzoekt Meppel samen met Staphorst en de Port of Zwolle mogelijkheden om met bedrijventerrein Oevers S op Staphorster grondgebied een nieuw watergebonden bedrijventerrein te realiseren. Wethouder Henk ten Hulscher: “De Meppeler haven heeft grote economische waarde voor Drenthe en de Kop van Overijssel. Om hier nog beter van te profiteren is uitbreiding van ons havengebied met Oevers S noodzakelijk.”

Met de regio

Meppel wil, samen met haar partners, blijven investeren in de bereikbaarheid van de regio over water om zo duurzame economische groei te faciliteren. De economische dynamiek van de Meppeler haven straalt uit naar de hele regio. De gemeente Meppel is daarom verheugd dat onlangs de Regiodeal Regio Zwolle is toegekend. Het rijk zal € 22,5 miljoen investeren in een groot aantal projecten in onze regio, waaronder het project circulaire havens Meppel, Zwolle en Kampen. Doel van dit project is om zowel het vervoer over water als de circulaire economie in onze regio een stevige impuls te geven.

Circulaire havens

De gemeente Meppel zet hierbij de komende jaren volop in op zowel het verduurzamen van de havenactiviteiten als de noodzakelijke uitbreiding en versterking van de infrastructuur. De Meppeler havens starten samen met de partners, proeftuinen om de kringloop van grondstof naar afval te sluiten. Wethouder Henk ten Hulscher: “De afvalstroom van het ene bedrijf is voor andere bedrijven een waardevolle grondstof. Binnen de circulaire havens zien wij volop kansen voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid die bijdraagt aan onze transitie naar een circulaire economie. Wij zien rond de bedrijven in onze havens ook volop kansen om bij te dragen aan de energietransitie. Zowel door slimmer om te gaan met het opwekken en hergebruiken van de warmte die bedrijven nodig hebben als door zonne-energie op te wekken op de daken.”

Dit staat allemaal op de investeringsplanning:

 

project investering partners
Meppelerdiepsluis

– opgeleverd 2017

50 miljoen euro Rijkswaterstaat, provincies Drenthe en Overijssel, gemeente Meppel
Vaarweg

IJsselmeer – Meppel

– start 2023

36 – 45 miljoen euro Rijkswaterstaat, provincies Drenthe en Overijssel, gemeenten Kampen, Meppel en Zwartewaterland
Kornwerderzandsluizen

– start 2027

225 miljoen euro

+ 110 miljoen euro

bedrijfsinvesteringen

Rijkswaterstaat, provincies Overijssel en Friesland, gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel
Oevers S 15 miljoen euro Provincies Drenthe en Overijssel, gemeenten Meppel en Staphorst