Online onderwijs MBO-studenten gaat door

Alfa College
Foto: Eigen foto

Meppel/Hoogeveen – Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting gaan in ieder geval tot 6 mei door op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten. In uitzonderlijke gevallen – dus als het echt niet anders kan en zonder dat studenten daartoe verplicht worden – kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw. Of bij stagebedrijven uiteraard.
Het kabinet besloot dinsdag 31 maart om de maatregelen – ook voor het onderwijs – te verlengen tot en met 28 april. Met de meivakantie erbij betekent dit dat de onderwijsgebouwen op zijn vroegst weer open zijn op 6 mei voor onderwijsactiviteiten, afhankelijk van besluitvorming van het kabinet op 21 april.
De MBO Raad sprak woensdag 1 april met het ministerie van OCW over de gevolgen van het kabinetsbesluit voor het MBO-onderwijs. Belangrijk onderwerp daarbij was de examens.

Examens online

De hoofdlijn voor Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting blijft dat examens zoveel mogelijk online – of op een andere wijze op afstand – worden afgenomen. In uitzonderlijke gevallen – dus als het echt niet anders kan en zonder dat we de student daartoe verplichten – kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw. Of bij stagebedrijven uiteraard. Dat heeft de MBO Raad na het gesprek met het ministerie de MBO-instellingen laten weten. Dit alles met strikte inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen.

In alles wat de scholen doen geldt: de gezondheid van studenten en collega’s – en daarmee ook hun omgeving – staat voorop.

Studievertraging

De MBO-scholen zetten natuurlijk maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor kwetsbare studenten.

Deze situatie vraagt veelal om maatwerk, creativiteit en doorzettingsvermogen. Van zowel docent als student. En ook hier bundelen we als MBO-instellingen krachten en expertise.

Reacties