Inwoners binden zelf strijd aan met eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen.
Foto: Pixabay

Zuidwolde – In de strijd tegen de eikenprocessierups hebben meerdere dorpen in de gemeente De Wolden het initiatief genomen. Tegelijk met de aanpak van de rups, wordt de biodiversiteit versterkt. Het gaat om buurtschap Oldenhave bij Ruinen, Ansen, Echten, Veeningen, Fort, Zuidwolde, Drogteropslagen, de Wijk en Koekangerveld. Daar is al snel draagvlak ontstaan om de strijd aan te gaan en daarom zijn deze dorpen door de gemeente als projectgebied voor 2020 aangewezen.

De Wolden trekt 20.000 euro extra uit om de eikenprocessierups nu ook preventief aan te pakken. Voor dat geld wordt van alles aangeschaft: 300 mezenkasten, 50 vleermuizenkasten, 500 stuks zaai- en pootgoed, alsmede 40 uur coördinerende inzet van Landschapsbeheer Drenthe. Tevens wordt rekening gehouden met grondverzet (afschrapen van bermen) en andere werkzaamheden.

In de begroting voor 2020 was al 30.000 euro opgenomen voor de bestrijding van de eikenprocessierups, dat bedrag is bestemd voor zogeheten curatieve beheersing binnen de bebouwde kom. Die 20 mille is extra voor beheersing via natuurlijke weg, zoals dat ook sinds twee jaar door de Boermarke Wapserveen wordt gedaan. Een pilotproject wat positief heeft uitgepakt.

Zelfwerkzaamheid

De 20.000 euro die beschikbaar komt, wordt door de grote mate van zelfwerkzaamheid van vrijwilligers in al de genoemde dorpen vanzelf meer waard. Deze mensen plaatsen nestkasten, zaaien stroken in en planten struiken. Deze groene inzet moet juist insecten aantrekken die de eikenprocessierups als een smakelijk hapje zien. Dat zijn koolmezen, pimpelmezen, sluipwespen en sluipbijen, om er maar een paar te noemen. Dan zijn er nog grootoorvleermuizen die ’s nachts op de vlinders van de plaagrups jagen.

Van de vrijwilligers in de dorpen wordt ook gevraagd om voor het onderhoud van al die nestkasten te zorgen: schoonmaken en eventueel reparaties uitvoeren. Landschapsbeheer coördineert het hele project en zorgt ook voor materialen en zaai- en pootgoed. Er wordt samenwerking gezocht met het vrijwilligersnetwerk in het projectgebied, zoals verenigen van Dorpsbelangen, boermarken en grondeigenaren. Voor het inrichten van bloemrijke akkerlanden wordt samenwerking gezocht met de vereniging Agrarische Natuur Drenthe.

De aanpak van de plaagrups werd meermaals ter discussie gesteld in de gemeenteraad, tijdens de raadsavond van 30 januari werd de voorkeur uitgesproken voor deze natuurlijke aanpak.

Reacties