Raad De Wolden vergaderde voor het eerst digitaal

De gemeenteraad.
Foto: Artizzl media / Peter Nefkens
Zuidwolde – Door de situatie rond het coronavirus is het helemaal actueel: digitaal vergaderen. Nu gemeenteraden niet meer bij elkaar kunnen of mogen komen – in verband met besmettingsgevaar – is digitaal vergaderen een optie. De raad van De Wolden deed dat donderdag voor het eerst. Het filmpje onderin dit bericht toont hoe dat in zijn werk gaat.
Probleem is dat besluiten volgens de gemeentewet alleen rechtsgeldig zijn als de gemeenteraad fysiek bij elkaar is geweest. Daardoor zijn digitale besluiten nog niet rechtsgeldig. De landelijke regering en de griffie van De Wolden werken aan een oplossing. Voor de hamerstukken van de afgelaste raadsvergadering van 26 maart is een tussenoplossing gevonden, zodat werkzaamheden geen onnodige vertraging oplopen. Er stonden vier hamerstukken op de agenda. dat zijn stukken waarover iedereen het eens is en die in de gewone raadsvergadering worden afgedaan met een hamerklap.

Digitale beraadslaging

Omdat de raadsvergadering van donderdag 26 maart niet doorging, heeft De Wolden gekozen voor een digitale beraadslaging over de hamerstukken die op de agenda stonden. Voor de goede lezer: ‘beraadslaging’ in plaats van besluitvorming. Zo kan er op een aantal punten toch worden doorgewerkt. De Gemeentewet gaat uit van besluitvorming in een fysieke raadsvergadering, een vergadering waar alle raadsleden bij elkaar in de raadszaal zitten. En nog belangrijker: die openbaar zijn, zodat iedereen kan zien hoe een besluit tot stand is gekomen.

In de digitale beraadslaging is afgelopen week nagegaan of er behoefte was aan stemming. Er bleek op geen enkel punt stemming gewenst, wel gaven GroenLinks en PvdA een stemverklaring af over de Afstemmingsverordening De Wolden 2020. Daarmee is toch geacht het besluit te zijn genomen en wordt dit in de eerstvolgende fysieke vergadering formeel bekrachtigd, met terugwerkende kracht. Mooi, want vanaf nu kan er toch worden doorgewerkt.

Noodwet

Het is momenteel wachten op een noodwet van het kabinet die de gemeenteraad in staat stelt om digitaal rechtsgeldige besluiten te nemen. Omdat het hele land met deze situatie te maken heeft en de besluitvorming door de gemeenteraden niet maandenlang stil kan komen te liggen, verwachten wij dat deze noodwet op korte termijn wordt gerealiseerd.

Reacties