Openluchtspel Ruinen sneuvelt door coronavirus

Dit jaar geen openlucjtspel Ruinen.
Foto: Artizzl Media

Ruinen – De stichting Openluchtspel Ruinen heeft besloten dit jaar geen voorstellingen te geven. Dat geeft het bestuur bekendgemaakt. Reden is uiteraard de coronacrisis, die het onmogelijk maakt te repeteren

Het bestuur heeft in overleg met regisseur Mark Robijn besloten de voorstellingen voor dit seizoen niet door te laten gaan. ‘Dit heeft alles te maken met de aangescherpte maatregelen in het kader van de bestrijding van het Corona-virus. Eén van de maatregelen is: alle bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden, ook als het gaat om bijeenkomsten met minder dan honderd personen.’

Deze maatregel geldt ook voor de repetitieavonden en voor andere activiteiten, zoals het opzetten van het decor. ‘Wij kunnen deze activiteiten niet uitvoeren met inachtneming van de voorgeschreven 1,5 meter afstand. Dat betekent concreet dat alle repetities tot minimaal 1 juni niet door gaan.’

Resterende tijd

Mark Robijn heeft aangegeven dat de resterende tijd vanaf 1 juni tot de eerste voorstelling te kort is om de kwaliteit te realiseren die de groep van zichzelf vraagt. ‘Deze druk willen we ons zelf niet opleggen. Daarom hebben we nu dit besluit genomen. Dan is het voor iedereen duidelijk’, aldus voorzitter Wim Stam.

Hij geeft daar direct bij aan dat het bestuur het besluit betreurt, maar dat het niet moeilijk was dit te nemen. ‘We leven momenteel in een crisissituatie, waarin niets is zoals het anders is. We konden  geen ander besluit nemen dan we nu hebben gedaan. Zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd, gaan we een keer met iedereen aan tafel om deze periode met elkaar te bespreken en om weer naar de toekomst te kijken.’

Dossier: Corona nieuws

Reacties