Kandidaten gezocht voor Groene Anjer Prijs

Foto:

Assen – Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Groene Anjer Prijs 2020. De prijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en wordt volgens planning uitgereikt op 25 juni. De prijs is gericht op vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe, voor het behoud van de schoonheid van de provincie Drenthe.

Met de Groene Anjer Prijs wil Cultuurfonds Drenthe duurzame initiatieven onder de aandacht brengen, nieuwe vrijwilligersgroepen inspireren en hen aanmoedigen om ook een groen initiatief te beginnen. Aan het winnen van de Groene Anjer Prijs is € 3.000 prijzengeld verbonden. Twee andere genomineerden (nummer 2 en 3) ontvangen elk € 1.000. De Groene Anjer is een inspiratieprijs, geen projectbijdrage, en wordt tweejaarlijks toegekend.

Doelstelling

Er zijn drie doelstellingen: Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan behoud van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe; het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van natuur en landschap; de donkergroene natuursector inspireren tot méér en beter.

Uiteraard zijn er criteria waaraan de kandidaten moeten voldoen. Er moet een uitzonderlijke prestatie zijn geleverd, in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren, waarbij gelet wordt op kwaliteit en bereik. Prestatie, historie, belang en binding met de provincie Drenthe. Gedrevenheid tot verdere ontwikkeling ten behoeve van natuur, landschap en biodiversiteit. Naast een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling kunnen relaties met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed ook van betekenis zijn.

Aanmeldingscriteria

Er zijn vier aanmeldingscriteria: Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele/natuur werkterrein. Voor 20 april 2020 kunnen kandidaten aangemeld worden via een voordrachtformulier. Ieder die denkt aan de criteria te voldoen, kan zichzelf of een ander aanmelden. De omschrijving en het aanmeldformulier is te vinden op: https://www.cultuurfonds.nl/groene-anjer-prijs-cultuurfonds-drenthe.

Voor beoordeling van alle aanmeldingen stelt het Cultuurfonds een jury samen. De jury toetst de voordrachten aan de criteria, legt zo nodig werkbezoeken af, en stelt een top 3 samen. Op 11 mei worden de drie genomineerden bekendgemaakt en verzocht hun ambitieplan te omschrijven c.q. te verbeelden en uiterlijk 1 juni aan te leveren per mail.
Bovendien is vanaf heden een maandelijkse versnelde procedure ingesteld voor aanvragen op gebied van Natuur en Erfgoed voor aankoop van materialen zoals gereedschap, nest en bijenkasten, onderzoek en educatieprojecten. Informatie op: https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-drenthe.

Reacties