Welzijn De Wolden gaat mogelijke hulpvragers bellen

Belpanel Welzijn.
Foto: Pixabay

Zuidwolde – Welzijn De Wolden start met een belteam, dat de komende periode mensen gaat bellen die ene hulpvraag hebben. Het gaat dan om ouderen, mantelzorgers en andere bij Welzijn bekende hulpvragers. Achterliggende gedachte is om een luisterend oor te bieden, in de eerste plaats niet om hulpvragen op te halen bij deze groep mensen.

Mochten die vragen zich wel aandienen, dan worden deze in behandeling genomen en eventueel doorgezet naar het Buurtteam. „We weten dat veel van deze mensen niet uit eigen beweging gaan bellen, daarom willen wij proactief werken en een belpanel in het leven roepen.”, laat directeur Paul Leenaarts van Welzijn De Wolden weten. De stichting zelf is, zoals het zich nu laat uitzien, de komende maanden niet in staat om de regulieren hulp- en dienstverlening te hervatten.

Dossier: Corona nieuws

Reacties