Wolderwijs gaat lesgeven op afstand

Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – De stichting Wolderwijs gaat de komende weken zoveel mogelijk proberen het leerproces van de leerlingen door te laten gaan. Dat gebeurt door het verspreiden van lesmateriaal en het aanbieden van digitaal onderwijs.

„Ook kan het mogelijk zijn dat verwezen wordt naar educatieve apps. De school zal de ouders berichten hoe het contact met de leerkracht onderhouden wordt”, laat directeur-bestuurder Martijn Mulder vandaag in een brief aan de ouders weten. De scholen van Wolderwijs gaan minimaal tot 6 april dicht. „ Een ingrijpende maatregel waarvan wij ons zeker bewust zijn van de impact die dit op iedereen heeft”, aldus Mulder.

Voor kinderen van mensen die vanwege hun beroep niet gemist kunnen worden op het werk, is tussen 7.00 en 18.30 uur opvang op de scholen beschikbaar. Na schooltijd wordt extra opvang geregeld op de opvanglocaties. Voor gezinnen die tot op heden geen gebruik maken van opvang en waarvan beide ouders in vitale beroepen werken, wordt noodopvang op de locaties geregeld. Deze mensen moeten wel contact op met de directeur van de betreffende locatie.”

Op afstand

De medewerkers zijn vanavond ook geïnstrueerd door Martijn Mulder een brief, waarin de afspraken vastgelegd zijn. Wie ziekteverschijnselen heeft, blijft thuis, op werkdagen wordt gewoon gewerkt en moet personeel bereikbaar zijn voor ouders. „We vragen de ouders ook om iets te doen om bij te dragen aan het leerproces van hun kinderen door bijvoorbeeld wat voor te lezen, laten lezen, spelletjes te doen, puzzelen en verder te ondersteunen bij het schoolwerk”, aldus Mulder. Het personeel krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat leerlingen voorzien blijven worden van lesmateriaal. „Schroom ook niet te experimenteren met het lesgeven op afstand, rekening houdend met de AVG, en deel vooral ervaringen op dit gebied.”

Reacties