Informatieavond over evenementenbeleid

Ook geen Oktoberfest dit jaar.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Om meer grip te krijgen op de vele evenementen die in de gemeente De Wolden worden georganiseerd, is de gemeente bezig met het opstellen van specifiek evenementenbeleid. De regels worden geactualiseerd met de bedoeling beter te kunnen sturen en handhaven.

De gemeente stelt vast dat evenementenbeleid moet zorgen voor een balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Evenementen zorgen voor levendigheid, ze maken een gemeente aantrekkelijk, maar veroorzaken soms ook overlast. In het verleden was het Oktoberfest in Alteveer een heet hangijzer, maar door goede afspraken en samenwerking tussen organisatie en gemeente was de laatste editie er een om door een ringetje te halen, zonder enige wanklank.

Tot nu toe had de gemeente onvoldoende kaders en voorwaarden om te kunnen sturen en handhaven, zo wordt vastgesteld. Daarbij worden zaken genoemd als een maximum voor geluid, het aantal evenementen, begin- en eindtijden en eisen ten aanzien van de veiligheid. Bij het nieuwe evenementenbeleid is gezocht naar een balans tussen levendigheid en leefbaarheid. De nieuwe regels bieden meer duidelijkheid voor organisatoren én omwonenden.

Op dinsdagavond 3 maart staat een informatie- en inspraakbijeenkomst gepland in het gemeentehuis. Daar vertelt de gemeente de inwoners van De Wolden en evenementenorganisator alles over het nieuwe beleid. Er is ook volop gelegenheid voor de aanwezigen om hun mening en visie te geven. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Zuidwolde.

 

Reacties