Inzameling plastic wordt eenvoudiger voor burgers

Wat mag er wel en niet in?
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – Het wordt voor de inwoners van de gemeente De Wolden makkelijker om hun PMD-afval te scheiden. Nu mogen alleen bepaalde verpakkingsmaterialen in de oranje container, dat wordt per 1 april allemaal een stuk logischer.

Plastic bordjes en bekertjes mogen nu niet in de PMD-container, hardplastic deksels van de potten pindakaas weer wel, net als harde en zachte plastic flesjes. Er is voor veel burgers geen touw aan vast te knopen. Dat bleek een jaar geleden ook tijdens de dialoogbijeenkomst over het afvalbeleid, die op de Gemeentewerf werd gehouden.

Doordat de gemeente kiest voor een nieuw bronscheidingsmodel, wordt het allemaal makkelijker, zo laat wethouder Jan van ’t Zand weten. Overzichtelijker ook, zo voegt hij eraan toe. Met het nieuwe model met Nedvang is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor het zogenaamd post-collectiontraject, iets waar de gemeente nooit echt grip op heeft gekregen. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit van het PMD-afval, maar doordat de burgers meer in deze oranje kliko mogen mikken, is de verwachting dat er minder afval afgekeurd wordt.

Meer gemak en meer geld

Het nieuwe model levert de gemeente meer gemak, maar ook meer geld op. De Wolden ontvangt namelijk een vergoeding voor de ingeleverde kunststoffen die geen verpakkingen zijn. Tevens komt er ander geld naar de gemeente, 15%, van de verontreiniging die samen met het PMD wordt ingezameld. Nu kost iedere vorm van verontreiniging de gemeente juist geld. Er wordt namelijk 30% opbrengst, dus euro’s, ingehouden op de financiële opbrengst van het goedgekeurde materiaal.

De gemeente koos in 2015 voor het systeem waarin men verantwoordelijk was voor het hele traject: van afvalinzameling tot het vermarkten van de teruggewonnen grondstoffen. Wettelijk heeft de gemeente alleen de taak om het huisvuil in te zamelen, sorteren en vermarkten bleek een geheel andere tak van sport, niet echt des gemeentes.

Voor de inwoners wordt het er alleen maar beter op. PMD, dat staat voor Plastic, Metaal en Drankkartonnen, bestaat per 1 april zowel uit verpakkingen als niet-verpakkingen. ,,Alle verpakkingen van PMD horen dan in de PMD-bak, ook de niet-recyclebare verpakkingen zoals de vaak genoemde chipszak. Deze komen allen voor vergoeding in aanmerking. PMD dat het sorteerproces kan verstoren, doordat het te groot is, mag net in de PMD-container. Denk hier aan tuinslangen en grote stukken folie”, stelt het college vast. Daar wordt nog maatgeving voor opgesteld.

De gemeente schat nu in dat het per jaar zeker 60.000 euro voordeliger uit zal zijn met de nieuwe overeenkomst. Omdat in de begroting voor 2020 al was uitgegaan van een voordeel van 22.500 euro, bedraagt het totale voordeel ruim 84 mille. Bij de berekening is wel uitgegaan van 30% afkeur; hoe lager de afkeur, hoe meer de gemeente bespaart.

 

Reacties