Filmpje: Net geen honderd nieuwe woningen in De Wolden

Zuidwolde – In 2019 werden bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. In De Wolden kwamen er 91 nieuwe woningen bij, een toename van 0,9% van de voorraad. Daarmee doet De Wolden het beter dan omliggende plattelandsgemeenten.

In de gemeente Westerveld bijvoorbeeld werden slechts 6 nieuwe woningen gebouwd (+0,1%), in Staphorst maar 26 (+0,4%) en in Midden-Drenthe 59 (+0,4%). In de gemeenten met stadsallures, waren dat er at meer. Meppel bouwde er 183 (+1,2%), Hoogeveen 153 (+0,6%) en Steenwijkerland 182 (+0,9%). De gemeente Hardenberg deed het qua aantal woningen het best met 238 nieuw, een plus van 1%. In De Wolden wordt ook dit jaar verder gebouwd. Donderdag 6 februari start de verkoop van 10 woningen op de oude Dissellocatie in Ruinerwold met een verkoopavond in dorpshuis De Buddingehof, aanvang 19.00 uur.

Toename woningvoorraad.

Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad in Nederland met 0,9 procent, precies de score van deWolden. In Diemen nam de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 9 procent het sterkst toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Dieptepunt

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen). In de vier jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2019 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor.

Nederland telde op 1 januari 2020 bijna 7,9 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 77 duizend meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2018 werden door transformatie van gebouwen 13 duizend woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Flevoland.

De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, namelijk met 1,6 procent. Ook in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Zuid-Holland ligt ook onder het gemiddelde, maar stond met absolute aantallen, namelijk ruim 13 duizend, op de eerste plek samen met Noord-Holland waar eveneens 13 duizend woningen werden gebouwd.

De cijfers over 2019 zijn voorlopig. In mei 2020 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.

Reacties