Inzenden Harry de Vroome Penning kan weer

Werkgroep twee jaar geleden op bezoek bij latere winnaar.
Foto: Frans Beune

Ruinen – Er kunnen weer projecten en initiatieven worden voorgedragen voor de Harry de Vroome-penning, de prijs die de vorige keer naar de schaapskooi van Ruinen ging. De Harry de Vroome Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap. Dit kan gaan om landschapsprojecten, gebouwen/bouwwerken of infrastructuur. Deadline is 11 april.

Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden en haar schoonheid te laten zien. Vooral in het Drentsche Aa gebied heeft hij weten te voorkomen dat er rigoureuze ingrepen zouden plaatsvinden.

Laatste winnaar: schaapskooi Ruinen.

Inspiratie

Zijn inspirerende ontwerpende kracht was een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden en houden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht  Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levend te houden. De Harry de Vroome Penning wordt door stichting Het Drentse Landschap uitgereikt op advies van de Werkgroep Harry de Vroome. Hierin zitten vertegenwoordigers van DAAD architecten, Stichting Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Staatsbosbeheer. Ook landschapsarchitect Frans Beune en kunstenaar Siemen Dijkstra maken deel uit van de werkgroep.

Categorieën

Uitgangspunt voor het toekennen van de prijs is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend moeten worden met het accent op de ruimtelijke aspecten ervan.

Er zijn twee categorieën, te weten: Prijs voor een toonaangevend en inspirerend idee, project of initiatief dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het landschap, de natuur en/of het (culturele)erfgoed in Drenthe; en Aanmoedigingsprijs als beloning voor een jong, inspirerend en vernieuwend initiatief

Tot 11 april kunnen projecten, ideeën of initiatieven die in aanmerking komen voor de penning 2020 voorgedragen worden. Op de website http://www.drentslandschap.nl/harry-de-vroome is meer informatie te vinden over de criteria waaraan de inzendingen moeten voldoen. Hier is ook een formulier te downloaden dat gebruikt moet worden voor het aandragen van de projecten of initiatieven.

Eerder winnaars

  • 2018 – Stichting Drents Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen.
  • 2016 – Landschapsarchitect Aleks Droog van Parklaan Landschapsarchitecten voor de geluidwal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld.
  • 2014 – Architect Cor Kalfsbeek en landschapsarchitect Ank Bleeker voor hun samenwerking bij de realisatie van nieuwe landgoederen in Drenthe.

Reacties