Gemeenteraad onder de indruk van Wolderwijs

Gemeenteraad op werkbezoek.
Foto: Marco in 't Veld

Zuidwolde – Stichting Wolderwijs heeft tegenwoordig als motto ‘Wolderwijs ontwikkelt.’ Dat de stichting haar motto eer aan doet werd gemeenteraadsleden van De Wolden afgelopen donderdag goed duidelijk.

De raadsleden brachten toen een bezoek aan een voor de hand liggende naam: Schoolstraat  1. Toch zit de Stichting hier pas. Het pand is een voormalig politiebureau. Waar eens de misdadigers zaten ‘te brommen’ werken er mensen aan zo goed mogelijk basisonderwijs en kinderopvang. En dat lukt, want Wolderwijs krijgt goede beoordelingen van de onderwijsinspectie. Wolderwijs geeft les aan 1252 leerlingen en er is opvang voor 676 kinderen.

Het onderwijs is verzelfstandigd, maar toch heeft de gemeenteraad er nog het nodige over te zeggen. De raad moet bijvoorbeeld de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht goedkeuren en de financiën van de stichting in de gaten houden. Met die financiën zit het wel o.k. De Stichting draait goed en heeft zoveel eigen vermogen dat dit ingezet wordt om het onderwijs extra kwaliteitsimpulsen te geven. Er worden bijvoorbeeld extra vakdocenten lichamelijke oefening en muziek ingezet.

Muziekonderwijs

Tijdens de diverse presentaties toonden de medewerkers van Wolderwijs zich begeesterd over hun vak. Directeur Martijn Mulder vertelde over de nieuwste ontwikkelingen. Denk daarbij niet alleen aan de inzet van digitale leermiddelen, maar ook aan de hele organisatie. Onderwijs en kinderopvang zijn formeel nog gescheiden, maar in de praktijk wordt er intensief samengewerkt in vier Integrale KindCentra (IKC’s). In het kader van het passend onderwijs is er een goed extra aanbod, zodat het aantal kinderen dat Wolderwijs moet doorverwijzen naar het speciaal onderwijs flink onder het landelijk gemiddeld ligt. Mulder streeft er ook naar om kinderen  steeds iets interessants aan te bieden. “Muziekonderwijs bijvoorbeeld ’s morgens. Kinderen die al voordat ze op school les krijgen, mooie en leuke dingen aan het doen zijn, in plaats van alleen maar met een bordje op de bank televisie te zitten kijken. Fantastisch!”

Kritische vragen

De raadsleden toonden zich niet alleen onder de indruk maar stelden ook talloze kritische vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het teruglopende aantal verkeersouders? Is dat geen probleem? Hoe gaat de stichting om met de tekorten op de arbeidsmarkt en het teruglopende aanbod aan leraren? En is er bij de stichting ook plaats voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Hoe Stichting Wolderwijs de toekomst wil aangaan is nu vastgelegd in het Koersplan 2019- 2023 ‘De Krachten Gebundeld.’ Dat krijgen de raadsleden mee. Zo hebben zij ook een mooi stuk huiswerk.

Reacties