Eikenprocessierups kost gemeente handenvol geld

Eikenprocessierupsen.
Foto: Pixabay

Zuidwolde – De bestrijding van de eikenprocessierups heeft de gemeente De Wolden vorig jaar ruim 55.000 euro gekost. In totaal werden 6.170 nesten verwijderd uit eikenbomen binnen de bebouwde kom. Daarbuiten werden de rupsen niet bestreden. Donderdag mag de gemeenteraad aangeven hoe ze denkt de plaag aan te pakken.

Het is het hoogste bedrag sinds 2014 (bijna 57 mille) en verreweg het grootste aantal nesten ooit. Ter vergelijking: in 2012 werden slechts 586 nesten geteld die bestreden werden, dat verdubbelde een jaar later, terwijl er in 2013 ineens naar 339 nesten werden geteld. Een jaar later ging het ineens hard: 2.391.

De gemeenteraad nam op 7 november een amendement aan om te onderzoeken wat de resultaten zijn van veel vroeger in het seizoen bestrijden van de eikenprocessierups. Tevens vroeg de raad wat de gevolgen voor de kosten zijn. Raadslid Jaap Wiechers (ChristenUnie) vond dat het college sneller in actie moet komen, omdat de rupsen bij de bron moeten worden aangepakt.

Ideale manier

Volgens het college bestaat de ideale manier van bestrijding nog niet. Vanaf het moment dat de rups in De Wolden opdook, dat was 2009, werd bestrijding ter hand genomen in samenwerking met andere Drentse gemeenten en landelijke experts. Het ging om wegzuigen van nesten, maar ook om het inzetten van zogeheten nematoden op locaties waar de overlast het grootst was. Nematoden zijn microscopisch kleine aaltjes die allerlei plagen kunnen bestrijden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 30 januari presenteert wethouder Hilda Mulder in ene informeel blok de manieren om de jeuk-veroorzakende rupsen aan te pakken. „Dan vragen we de raad wat het ons waard is om de rups te bestrijden, of we misschien andere gebieden mee moeten nemen in de bestrijding en of we andere manieren moeten toepassen”, aldus de wethouder.

Behalve wegzuigen komen aan de orde de beheersing met nematoden, met een bacteriepreparaat en beheersing op een natuurvriendelijke methode. De raad wordt gevraagd mee te denken om te bepalen welke methode het meest geschikt is voor De Wolden, om de overlast het komende jaar te beperken.

Wapserveen

In het naburige Wapserveen in de gemeente Westerveld zijn ze al langer bezig om de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze aan te pakken. Daar startte in 2018 een proef door de natuurlijke vijanden van de rupsen te lokken. Het ging daar om sluipwespen, gaas- en zweefvliegen pimpelmezen, mussen en andere vogels die insecten eten. Het ophangen van nestkastjes droeg bij aan een bijzonder goede score, net als de aanplant van speciale planten. Op de locatie aan het Westeinde waar de maatregelen werden genomen, bleek liefst 90% van de nesten aangevreten. Waar geen maatregelen werden genomen, bijvoorbeeld aan de Val Helomaweg, was maar 3% aangevreten en hadden de rupsen een luizenleventje.

Ook wethouder Hilda Mulder heeft contact gehad met de Boermarke Wapserveen. „Wat zij doen is een hele intensieve methode met ook meer begroeiing onder de bomen. Wij zijn op zich ook al wel bezig met biologisch bermbeheer en maaien dan minder vaak.” Ze ziet wellicht ook een rol weggelegd voor Landschapsbeheer Drenthe en ziet er wel wat in als in de ROEG!-hoek in de bibliotheek van de Wijk informatie over dit onderwerp wordt gegeven.

Reacties