Nieuwe Dorpsvisie voor Ruinen komt eraan

Alles voor de leefbaarheid.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Ruinen – Dorpsbelangen Rune is druk bezig met een nieuwe Dorpsvisie voor Ruinen. In een dorpsplan wordt vastgelegd hoe er vanuit Ruinen naar het dorp wordt gekeken. Vooral welke wensen er in het dorp leven en wat er gebeuren moet. Of juist niet gebeuren moet.
Het vorige dorpsplan is in 2011 gemaakt. Veel hieruit is inmiddels gerealiseerd en een actualisatie is volgens DB Rune daarom gewenst. „Temeer omdat de gemeente in de loop van dit jaar een toekomstvisie voor de hele gemeente gaat formuleren. Uiteraard willen we graag dat sommige wensen en ideeën uit Ruinen in die gemeentelijke toekomstvisie meegenomen worden”, aldus het bestuur.

Tot nu toe wordt gedacht aan de thema’s huisvesting; voorzieningen en ondernemen; sport; wegen, bestrating, stoepen en bereikbaarheid; meedoen in de samenleving; toerisme en recreatie; natuur; duurzaamheid. Bij de leden van Dorpsbelangen Rune is inmiddels geïnventariseerd wat de ideeën en wensen zijn, maar ook de inbreng van andere belanghebbenden wordt op prijs gesteld. „Op basis van alle ingebrachte ideeën wordt een concept dorpsplan gemaakt. Verwacht wordt dat dit in februari of maart met de leden van Dorpsbelangen Rune besproken kan worden. Doel is dat er voor de zomer 2020 een nieuw- en actueel dorpsplan is.”

Alle inwoners van Ruinen worden uitgenodigd hun wensen en ideeën te melden. Dat kan per mail via [email protected].

Reacties