Week van Gebed in teken van het buitengewone

Hervormde kerk
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – ‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Zuidwolde zijn er  interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.

Raad van Kerken

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Buitengewoon’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomsten in Zuidwolde vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagavond in d’Olthof achter de Hervormde Kerk, Hoofdstraat 98, Zuidwolde Alle samenkomsten beginnen om 18.45 uur en duren ongeveer een uur. De organisatie voor Zuidwolde is in handen van de  Interkerkelijke Gebedsgroep.

Info: fam. Wiechers  [email protected]  0528 242222 of Marry Piel      [email protected] 06 12212655

 

Reacties