Informatiepunt Geldzaken krijgt vervolg

Van links naar rechts Gerrie de Roo, Aïsha Slot en Sandra Brens.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Het Informatiepunt Geldzaken gaat in 2020 door. Dat is besloten door het college van B en W. In het voorjaar van 2018 is het informatiepunt in De Wolden als pilot gestart. Vrij snel bleek dit informatiepunt in een behoefte te voorzien. De pilot is nu afgerond en gaat het informatiepunt regulier door.

Het Informatiepunt Geldzaken De Wolden is een samenwerkingsverband tussen Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden, Humanitas Thuisadministratie en Diaconaal Verband De Wolden. Uit de pilot blijkt dat vanuit alle lagen van de bevolking een beroep wordt gedaan op het informatiepunt. Niet alleen mensen die rond het minimum leven. ,,Alleen al een luisterend oor bieden is soms al genoeg”, merkt budgetcoach Sandra Brens op. ,,Je hebt niet altijd direct een pasklare oplossing voor bijvoorbeeld financiële problemen, maar het geeft rust en minder stress dat men er niet alleen voor hoeft te staan”, weten Aïsha Slot en Gerrie de Roo.

Budgetcoach

De medewerkers helpen bij allerlei geldzaken, met behulp van de budgetcoach en vrijwilligers, die specifieke kennis hebben op diverse vlakken. Dat kan gaan over belastingaangiftes, informatie over minimaregelingen of het helpen bij aanvragen hiervan. Ook ondersteuning bij andere betalingsregelingen of kwijtscheldingen, overzicht en inzicht krijgen in de inkomsten/uitgaven, en het (leren) omgaan met een budget is een voorbeeld van de te bieden hulp.

,,Er werd een keer gebeld door een mevrouw met een laag inkomen en best hoge lasten. Ze kwam iedere maand wat geld tekort. Ze wist dat er iets moest gebeuren, maar ze wist niet goed wat. Samen met de budgetcoach is een overzicht van de inkomsten en uitgaven gemaakt. Al snel bleek dat zij in aanmerking kwam voor een aantal minimaregelingen en zelfs gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Daarnaast is gekeken naar haar uitgaven. Er kon bezuinigd worden op een aantal posten, zoals het abonnement op de mobiele telefoon, gas/elektra en de zorgverzekering. Ook werd een aantal abonnementen opgezegd, waaronder loterijen en een tijdschrift dat eigenlijk weinig werd gelezen. Hierdoor ontstond meer ruimte voor mevrouw, zowel financieel als in haar hoofd.”

Mensen die met vragen over geldzaken zitten, kunnen bellen om een afspraak te maken. Info:  www.informatiepuntgeldzaken.nl.

Reacties