Betuttelende ja-ja-sticker gaat niet door

In Koekange halen verenigingen ook oud-papier op.
In Koekange halen verenigingen ook oud-papier op.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – De voorgenomen invoering van een ‘ja-ja-sticker’ in De Wolden gaat niet door. Het college werd donderdagavond door de gemeenteraad teruggefloten met een amendement van Gemeentebelangen en VVD. gesteund door D66 en de PvdA. ‘Betuttelend en niet passend bij De Wolden’, werd vastgesteld.

Wat de meerderheid van de raad betreft kunnen de inwoners van De Wolden zelf wel bepalen of ze een nee-nee- of ja-nee-sticker gebruiken. Een nieuwe ja-ja-sticker op de brievenbus wil zeggen dat de bewoner graag reclamefolders en huis-aan-huisbladen wil ontvangen. Geen sticker zou betekenen dat deze post niet meer bezorgd wordt, dus ook geen Wolder Courant. En laat dat nu net het medium zijn waarin de berichten van de gemeente gepubliceerd worden. Dat vond de meerderheid niet wenselijk.

Oud papier

De scholen en verenigingen uit De Wolden die met hun vrijwilligers oud papier ophalen, mogen dat ook in de komende jaren blijven doen. De opbrengst kunnen ze blijvend in hun zak steken. Deze inkomstenbron hing aan een zijden draadje, omdat in het grondstoffenplan van het college van B en W deze inzameling door vrijwilligers geschrapt was. Een raadsbreed gesteund amendement, donderdagavond ingediend in de vergadering van de gemeenteraad, liet wethouder Jan van ’t Zand geen keus dan deze eis op te volgen. Een pilot met de inzameling van textiel in Veeningen en Ansen door vrijwilligers verloopt dermate positief, dat dit best eens voor de gehele gemeente kan gaan gelden.

Het Grondstoffenplan 2020-2025 werd verder unaniem aangenomen. Daarin zit ook de invoering van diftar in 2021, waarbij de burgers gaan betalen voor de hoeveelheid restafval die ze nog aanbieden. Het is de bedoeling dat deze ‘grijze stroom’ afval zo klein mogelijk wordt. Nu nog blijkt er behoorlijk wat ander, bijvoorbeeld pmd-afval, in te zitten.

 

Reacties

Cookieinstellingen