Motie van PW over weg Lhee Kraloo haalt het niet

Dwingelderveld.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Diever – Progressief Westerveld heeft op de Raadsavond van dinsdag 5 november in Diever moeten constateren, dat de partij alleen staat in de gemeenteraad van Westerveld, als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor het Natura2000 gebied Het Dwingelderveld.

In 2008 werd – na een lang proces – besloten om de weg, die dwars door het Dwingelderveld loopt van Lhee naar Kraloo, om te zetten van een verharde weg naar een zandweg met verhard fietspad, en om die weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Om recht te doen aan de omwonenden werd een overgangstermijn in het leven geroepen van vijf jaar. Voor die periode werd de mogelijkheid geboden om een ontheffing aan te vragen om met een personenauto (recreatief) gebruik te kunnen blijven maken van de weg tussen zonsopgang en zonsondergang. Ook bromfietsers, die gebruik maakten van de weg tussen Lhee en Hoogeveen om naar school te gaan konden een ontheffing aanvragen.

Niet veel gebruik

Die vijf jaar gingen in 2014 in; er hebben 462 personen gebruik van gemaakt; en de ontheffingsregeling liep vervolgens dit jaar af. Op zichzelf genomen is niet heel veel gebruik gemaakt van de ontheffingen. Toch vond het College van B en W van Westerveld het nodig na een wel erg beperkte evaluatie om te besluiten de ontheffingsregeling met nog vijf jaar voort te zetten. En dat niet alleen voor de huidige ontheffingshouders, maar ook voor een ieder die zo’n ontheffing alsnog (nieuw) wil aanvragen.

De terreinbeheerders van het Dwingelderveld hadden er juist bij de Gemeente Westerveld op aangedrongen de weg nu volledig te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer. En ook Progressief Westerveld was van mening, dat het tijd werd de oorspronkelijke bedoeling van het project Dwingelderveld om het gebied volledig autovrij te maken nu dan daadwerkelijk te realiseren. Dat zou een goede zaak zijn voor de natuur zelf (vermindering van de uitstoot, de rust en stilte in het gebied). Maar het zou ook een goede zaak zijn voor alle overige gebruikers (inwoners, recreanten, toeristen), die het gebied vooral aantrekkelijk vinden juist vanwege de rust en de stilte.

Verwachtingen

Daarom had de fractie van Progressief Westerveld voor de Besluitvormende Raad van 5 november een motie ingediend, waarin het College werd gevraagd in ieder geval geen nieuwe ontheffingen meer af te geven. Omdat er inmiddels toch verwachtingen waren gewekt bij de huidige ontheffingshouders stelde Progressief Westerveld ook voor om de bestaande regeling met vijf jaar te verlengen, maar ook te besluiten, dat dat de laatste periode zou zijn. In 2024 zou het gebied daarmee echt autovrij zijn geworden. De motie werd door alle andere raadsfracties afgewezen!

 

Reacties