Zorgen over toekomst vrijwillige brandweer

Zorgen om vrijwillige brandweer.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – De fractie van Gemeentebelangen heeft zorgen om de vrijwillige brandweer in de gemeente De Wolden. Nieuwe Europese regels zetten de vrijwilligheid op het spel.

Raadslid Pieter Groot vraagt het college donderdag voorafgaande aan de raadsvergadering wat de consequenties zijn van deze regels. De zorgen komen op onder meer na het lezen van artikelen over dit onderwerp in de landelijke dagbladen, alsmede door de zorgen die Fred Heerink, commandant en directeur van de veiligheidsregio Drenthe, eerder dit jaar al uitte tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van gemeenteraden. Het zijn zorgen over de gevolgen voor het werven en behouden van de vele vrijwillige brandweerlieden. Met name voor de brandweerposten op het platteland.

Hoog aangeschreven

‘Vrijwilligers, waaronder het vrijwillige brandweerpersoneel staan bij Gemeentebelangen De Wolden hoog aangeschreven. Zij zorgen met het uitrukken voor branden en hulp voor de veiligheid van de samenleving in De Wolden. Een prettig gevoel dat betrokken vrijwilligers zich op deze manier actief in willen zetten voor hun omgeving’, merkt Pieter Groot op.

De vrijwilligers zelf geven aan geen behoefte te hebben om in dienst te komen van de gemeente of een ander soort dienstverband. Zij willen het huidige systeem houden zoals het nu is.

Mochten de Europese regels toch zorgen voor een verandering van vrijwilliger naar in het in dienst treden, vrezen zij voor een achteruitgang in het huidige en toekomstig aantal aan te trekken brandweervrijwilligers. ‘Wij maken ons dan ook zorgen dat er over de vrijwilligers, in plaats van met hen, beslist gaat worden hoe de brandweer er in de toekomst uit komt te zien.’

Artikelen

Groot is met zijn fractie benieuwd of het college op de hoogte is van deze artikelen. ‘Is er bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) al gesproken over de gevolgen van deze Europese regelgeving voor de vrijwilligers in plattelandsgemeenten?’

Naast het werven van nieuw brandweerpersoneel vindt Gemeentebelangen De Wolden het behouden van het vrijwillige brandweerpersoneel net zo belangrijk. ‘Welke stappen worden er genomen om de eventuele gevolgen, zoals bijvoorbeeld terugloop van het aantal vrijwilligers binnen de brandweerkorpsen, te voorkomen? Als met nieuwe regelgeving het aantal vrijwilligers afneemt, komt de veiligheid van onze inwoners dan niet in gevaar?’

Als laatste vraagt raadslid Groot zich af hoe het college er voor gaat zorgen dat de brand bij de vrijwillige brandweer vanwege nieuwe Europese regelgeving niet groter en zelfs geblust wordt.

Reacties