Provinciaal geld voor Brink in Ruinen

Het is al enorm opgeknapt bij wat het was.
Foto: Artizzl media

Ruinen – Gedeputeerde Staten willen een subsidie van respectievelijk € 212.952 en € 250.000 toekennen aan herontwikkelingsprojecten in Ruinen en Gieten. Deze plannen zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het dorp. Het college stelt aan Provinciale Staten voor deze projecten mogelijk te maken.

Het project in Ruinen bestaat uit het herbestemmen van het oude gemeentehuis en uit de herinrichting van het aangrenzende openbaar gebied op de Brink. Door deze ontwikkeling zal de ruimtelijke kwaliteit een impuls krijgen waarbij de overgang tussen het oude gemeentehuis en de Brink wordt verbeterd en de voetgangersverbinding met het parkeerterrein De Kaamp wordt geoptimaliseerd.

 

The House

In Gieten gaat het om het voormalig jeugdcentrum ‘The House’, dat al jaren leeg staat. Daardoor is een ruimtelijk knelpunt ontstaan. Met de sloop van het bestaande gebouw en de realisatie van het Energiehuis wordt de ruimtelijke kwaliteit op deze zichtlocatie in Gieten enorm verbeterd. Het Energiehuis Drenthe wordt een proeflokaal voor innovatieve technieken. Het moet voor een impuls zorgen in de vergroening van de (bouw)economie door ondernemers en particuliere eigenaren te informeren en te stimuleren om te verduurzamen.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘Als provincie willen we deze plannen voor de herontwikkeling steunen ter verbetering van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. De revitalisering in Ruinen draagt bij aan het behoud van enkele essentiële functies in het dorp en een kwalitatieve verbetering van de Brink zelf. Het Energiehuis in Gieten moet voor een positieve impuls zorgen in de verdere herontwikkeling van het centrum van Gieten. Beide projecten zijn belangrijk omdat de invloed merkbaar is op buurtniveau.’

De subsidies komen voort uit de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Deze regeling is speciaal bedoeld voor projecten in de bebouwde kom die verpaupering tegengaan.

Reacties