Oktoberfest Alteveer gaat gewoon door

Oktoberfest gaat gewoon door.
Foto: Henk Sieders

Alteveer/Zuidwolde – Het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente De Wolden hebben vandaag  besloten de omgevingsvergunning en de evenementenvergunning voor het Oktoberfest in Alteveer in stand te laten. RTV Drenthe meldde gisteren dat het feest van komende zaterdag op losse schroeven stond vanwege een bezwaarprocedure.

De vergunningen zijn verleend op 1 augustus 2019. Naar aanleiding hiervan is er bezwaar gemaakt bij de bezwarencommissie. Deze commissie heeft een advies uitgebracht aan het college. In dit advies staat dat er voor beide vergunningen niet geadviseerd wordt om het besluit te herroepen. Met andere woorden: de gemeente kan de afgegeven omgevingsvergunning en evenementenvergunning voor het Oktoberfest in stand laten.

Motivering

Het aanvullende advies van de bezwarencommissie is dat de motivering om de vergunning te verlenen verduidelijkt mag worden.
Het college heeft vandaag een ‘besluit op bezwaar’ genomen zoals het officieel heet waarin het advies van de bezwaarcommissie wordt gevolgd.
In de motivering van deze besluiten wordt aandacht gegeven aan onder andere het maximaal aantal bezoekers, de geluidsnorm, de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de bescherming van de flora en fauna. Uiteraard kunnen belanghebbenden tegen dit besluit in beroep. Het is dan aan de rechtbank om hier een uitspraak over te doen.

Reacties