Vraagtekens bij keuring van PMD-afval

Wat mag er wel en niet in?
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – Jaarlijks lijdt de gemeente zeker honderdduizend euro schade door afgekeurd PMD-afval. Dat het alleen de inwoners van De Wolden zijn die hier debet aan zijn, wees wethouder Jan van ’t Zand tot verrassing van de raad donderdagavond van de hand. Ook de manier waarop het afval door de verwerker wordt gekeurd, zou een rol kunnen spelen.

In de vergadering van de gemeenteraad werd donderdag bij de behandeling van de Bestuursrapportage over het afvalprobleem gesproken. Vanuit het verleden is bekend dat inwoners moeite hadden met de keuze wat nu proces tot PMD-afval behoort. Plastic, metaal en drankverpakkingen, maar niet al het plastic kan er zomaar in.

Overaanbod

Het leverde veel afgekeurde PMD-transporten vanuit De Wolden op. In plaats van dat het de gemeente geld oplevert, wordt dan juist geld in rekening gebracht. De constatering vanuit de raad dat het de inwoners zijn die nog steeds niet helemaal in de gaten hebben wat er wel en niet in de PMD-kliko’s mag, wuifde wethouder Van ’t Zand verrassend genoeg voor een deel weg. ‘Het zit niet alleen bij onze burgers, ik ben ervan overtuigd dat de markt zijn werk doet, maar er is een overaanbod aan PMD. Dat komt mede doordat China de grens heeft gesloten voor dit afval, dat heeft invloed op het keuringsproces van het PMD, al krijg ik er niet goed een vinger achter.’ Mark Turksma schrok van dat verhaal. ‘Het zou toch te gek zijn als de gemeente daar het slachtoffer van is?’

Volgens de wethouder is het vertrekpunt van het college het vertrouwen in de eigen inwoners. ‘We moeten niet gefrustreerd gaan doen over onze manier van omgaan met afvalbeleid, het gaat goed hier, want negentig procent van de inwoners doet mee aan de afvalscheiding.’ Van ’t Zand wees ook naar het jaar 2017, waarin de gemeente zogeheten ‘meelopers’ op pad stuurde met de vuilophaalwagen. Deze controleerden de inhoud van de PMD-containers. ‘Ze hebben mensen gewaarschuwd met een kaart op de kliko, af en toe op een bel gedrukt en mensen gesproken. Dat wekte vaak goed. Elders worden wel bestuurlijke boetes uitgedeeld, maar zover willen wij nog niet gaan.’

Reacties