Rijkssubsidie naar Wolder monumenten

De Bartolomeüskerk.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – In de gemeente De Wolden krijgen zeven monumenten subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Huis Voorwijk in de Wijk ontvangt daarvan het meest: 48.150 euro. Het linker bouwhuis van Huis Voorwijk krijgt nog eens 13.590 euro en het rechter bouwhuis krijgt 7.290 euro. In Huize Voorwijk wonende Baron en barones De Vos van Steenwijk.

De Molen van Wassens in Zuidwolde ontvangt 36.000 euro voor onderhoud. In Ansen krijgt Bouwhuis Rheebruggen 15.782 euro; voor het stookhok is 270 euro beschikbaar gesteld. De Bartholomeuskerk in Ruinerwold ontvangt 60.947 euro vanuit Het Rijk.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geeft 72 monumenten in Drenthe subsidie. Het gaat om een totaalbedrag van 1.400.568 euro dat de Drentse monumenten ontvangen. De Grote- of Mariakerk in Meppel ontvangt de meeste subsidie van Drenthe. De kerk, die te koop staat, krijgt 78.495 euro voor onderhoud. Daarnaast krijgt de toren ook nog eens een subsidie van 44.732 euro.

 

Reacties