Mooie opbrengst voor AMS in DeWolden

Afrikaloop.
Foto: Wilma van der Vinne
Zuidwolde – In de week van 1 tot en met 6 juli organiseerde de Andreas Manna Stichting (AMS) de jaarlijkse collecte in gemeente De Wolden. De opbrengst van deze collecte is € 834,57 en komt tegemoet aan de nood van kinderen in Afrika.
De stichting bedankt een ieder die deze collecte tot zo’n mooi succes heeft gemaakt. De AMS zorgt voor straat-, zwerf- en weeskinderen in Kenia en Oeganda. De hulpverlening is op kleinschalige basis. Omdat de AMS geen overheadkosten heeft, gaat de opbrengst van elke actie voor 100% naar de kinderen om wie het draait. Deze kinderen hebben veelal niet eens een steen om hun hoofd op te leggen. In de directe leefwereld van deze kinderen worden projecten opgezet, die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg. Het uiteindelijke doel is dat de projecten zelf gaan voorzien. De zorg gaat uit naar schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en uiteraard onderdak. Niet alleen de kinderen maar ook hun vriendjes en de ouders van die vriendjes delen bij alle ontwikkelingen mee in de vooruitgang.

Malaria

Vanwege aids en malaria is op veel plaatsen in Oost Afrika de middengeneratie gestorven. In Kenia zorgt een groep jong volwassenen, die zijn opgegroeid in het weeshuis van de Andreas Manna Stichting, nu zelf voor straat- en weeskinderen in de hoofdstad Nairobi. In Oeganda is de bouw van een school voor kansarme meisjes in een vergevorderd stadium. Dit project ligt in Karamoja, één van de armste gebieden van Afrika. Daar krijgen meisjes vakonderwijs, wat ze in staat stelt om voor zichzelf te zorgen en mee te werken aan de ontwikkeling van hun omgeving en het land. Omdat de regering van Oeganda prioriteit geeft aan de ontwikkeling van Karamoja, zal in de nabije toekomst de vraag naar geschoolde mensen enorm toenemen. Als u informatie zoekt over de AMS, dan kunt u de website bezoeken www.andreasmanna.orgook heeft de AMS een Facebookpagina.

Reacties